Rdzeń wirusa zapalenia wątroby typu B i antygeny e wywołują różne podzbiory komórek Th: struktura antygenu może wpływać na fenotyp komórek Th.

Wydzielanie antygenu e  wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV )  (HBeAg) zostało zachowane podczas ewolucji hepadnawirusów. Jednak funkcja tej wydzielanej formy wirusowej nukleoproteiny pozostaje enigmatyczna. Sugerowano, że HBeAg działa jako…