Ocena immunotoksyczności dla nowego inhibitora kinazy tyrozynowej śledziony R406.

  • Kinaza tyrozynowa Cdna 8Spleen (Syk) to nowy cel farmaceutyczny w leczeniu chorób alergicznych, autoimmunologicznych i nowotworowych. Wcześniejsze badania wykazały, że sygnalizacja Syk odgrywa kluczową rolę w regulacji układu limfohematopoetycznego.
  • Obserwacje te skłoniły nas do zbadania, czy hamowanie Syk będzie promować immunotoksyczność. W serii badań  szczurom  podawano doustnie R406 w dawkach do 100 mg/kg/dobę włącznie (lub jego prolek R788 w dawkach do 100 mg/kg/dobę włącznie, zmniejszonych do 50 mg/dobę). kg/dzień dla kobiet po przekroczeniu MTD), silnym inhibitorem Syk, dwa razy dziennie przez 28 dni.
  • Oprócz  standardowych  ocen toksykologicznych przeprowadzono immunofenotypowanie metodą cytometrii przepływowej oraz badanie humoralnej odpowiedzi immunologicznej mierząc  poziomy przeciwciał IgM  i IgG anty – KLH .  Inne badania immunotoksyczności obejmowały trzy modele oporności żywiciela u samic myszy Balb/c w celu dalszego ustalenia wpływu R406 na odporność wrodzoną i nabytą.
  • Po leczeniu R406 w badaniach na szczurach zaobserwowano oczekiwane działanie immunomodulujące (np. zmniejszenie masy grasicy i śledziony, ubytek komórek szpiku kostnego i zmniejszenie liczby limfocytów, w tym limfocytów T i B)   .
  • Zmiany te zasadniczo ustąpiły podczas 14-dniowego okresu rekonwalescencji bez leczenia. Prowokacja  KLH  u  szczurów  wykazała brak niekorzystnego wpływu na odpowiedź IgG lub  IgM  . R788/406, podawany doustnie w dawkach do 80 mg/kg/dobę włącznie przez 28 dni, nie wpływał na klirens bakterii lub wirusów odpowiednio w mysich modelach oporności u gospodarzy Listeria, paciorkowce lub grypa.
  • Korelowało to z wcześniejszymi testami funkcji makrofagów i neutrofili in vitro (ocena jonów migrujących, fagocytozy, wybuchu oksydacyjnego i aktywności bakteriobójczej), które wykazały, że R406 nie wpływa niekorzystnie na funkcję makrofagów lub neutrofili we wrodzonych odpowiedziach immunologicznych.
  • Podsumowując, wyniki te pokazują , że R406 ma minimalną funkcjonalną immunotoksyczność pomimo jego działania limfocytopenicznego, co sugeruje, że hamowanie Syk może nie prowadzić do niedopuszczalnych działań niepożądanych opartych na mechanizmach.

 

Aby przetestować możliwość, że IL-10 działa jako autokrynny lub parakrynny czynnik wzrostu dla komórek B Ly-1, leczyliśmy myszy nieprzerwanie od urodzenia do 8 tygodnia życia monoklonalnym  szczurzym  przeciwciałem IgM  , które specyficznie neutralizuje mysią IL-10. Myszy leczone w ten sposób pozbawione były komórek Ly-1 B rezydujących w otrzewnej, zawierały znacznie obniżone poziomy immunoglobulin M w surowicy i nie były w stanie wytworzyć znaczących odpowiedzi przeciwciał in vivo  na wstrzyknięcia dootrzewnowe alfa 1,3-dekstranu lub fosforylocholiny,  anty genów, dla których specyficzne komórki B znajdują się w podzbiorze komórek B Ly-1.

W przeciwieństwie do tego, konwencjonalne komórki B śledziony  myszy traktowanych anty -IL-10 były prawidłowe pod względem całkowitej liczby, fenotypu i odpowiedzi in vitro na mitogeny komórek B i zależną od grasicy  antygen trinitrofenylo-hemocyjaninę skałoczepa (TNP- KLH ). ).

Mechanizm deplecji limfocytów B Ly-1 wydaje się być związany z podwyższeniem poziomów endogennego interferonu gamma (IFN-gamma) u  myszy leczonych anty-IL-10, ponieważ współadministrowali neutralizujące przeciwciała  anty-IFN-gamma subst anty  IL-  10 . alli przywrócił liczbę limfocytów B Ly-1 rezydujących w otrzewnej u tych myszy. Wyniki te sugerują, że IL-10 jest regulatorem rozwoju limfocytów B Ly-1 i identyfikują procedurę specyficznego zubażania limfocytów B Ly-1, umożliwiając w ten sposób dalszą ocenę roli tych komórek w układzie odpornościowym.

Ocena immunotoksyczności dla nowego inhibitora kinazy tyrozynowej śledziony R406.

Kinaza tyrozynowa śledziony (Syk) to nowy cel farmaceutyczny w leczeniu schorzeń alergicznych, autoimmunologicznych i nowotworowych. Wcześniejsze badania wykazały, że sygnalizacja Syk odgrywa kluczową rolę w regulacji układu limfohematopoetycznego. Obserwacje te skłoniły nas do zbadania, czy hamowanie Syk będzie promować immunotoksyczność.

W serii badań  szczurom  podawano doustnie R406 w dawkach do 100 mg/kg/dobę włącznie (lub jego prolek R788 w dawkach do 100 mg/kg/dobę włącznie, zmniejszonych do 50 mg/dobę). kg/dzień dla kobiet po przekroczeniu MTD), silnym inhibitorem Syk, dwa razy dziennie przez 28 dni.

Oprócz standardowych ocen toksykologicznych przeprowadzono immunofenotypowanie metodą cytometrii przepływowej oraz badanie humoralnej odpowiedzi immunologicznej mierząc  poziomy przeciwciał IgM  i IgG anty – KLH .  Inne badania immunotoksyczności obejmowały trzy modele oporności żywiciela u samic myszy Balb/c w celu dalszego ustalenia wpływu R406 na odporność wrodzoną i nabytą.

Po leczeniu R406 w badaniach na szczurach zaobserwowano oczekiwane działanie immunomodulujące (np. zmniejszenie masy grasicy i śledziony, ubytek komórek szpiku kostnego i zmniejszenie liczby limfocytów, w tym limfocytów T i B)   . Zmiany te zasadniczo ustąpiły po 14-dniowym okresie rekonwalescencji bez leczenia . Prowokacja  KLH  u  szczurów  wykazała brak niekorzystnego wpływu na odpowiedź IgG lub  IgM  . R788/406, podawany doustnie w dawkach do 80 mg/kg/dobę włącznie przez 28 dni, nie wpływał na klirens bakterii lub wirusów odpowiednio w mysich modelach oporności u gospodarzy Listeria, paciorkowce lub grypa.

Human IgM Standards A-F

F171 Cygnus Technologies 1 ml 585.6 EUR

Mouse IgM Standards Set, A-F

F093 Cygnus Technologies 1 ml 493.2 EUR

EXOCET Standards

EXOCET-SD-1 SBI each 149 EUR

MRC5 Standards A-F

F373 Cygnus Technologies 1 ml 585.6 EUR

Size Calibration Standards

BLI829B-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 647 EUR

Size Calibration Standards

BLI829C-14 Polysciences Europe GmbH 2x7ml 1149 EUR

Lyophilized Exosome Standards

ExoA375 ImmunoStep 100 μg 214.5 EUR

Lyophilized Exosome Standards

ExoHT29 ImmunoStep 100 μg 214.5 EUR

Lyophilized Exosome Standards

ExoMCF7 ImmunoStep 100 μg 214.5 EUR

Lyophilized Exosome Standards

ExoPC3 ImmunoStep 100 μg 214.5 EUR

Lyophilized Exosome Standards

ExoPLASMA ImmunoStep 100 μg 364.2 EUR

Lyophilized Exosome Standards

ExoUrine ImmunoStep 100 μg 364.2 EUR

CHO DNA Standards (A-H)

D553 Cygnus Technologies 1 ml 386.4 EUR

BSA Standards Set, A-E

F031 Cygnus Technologies 1 ml 483.6 EUR

HSA Standards Set, A-E

F057 Cygnus Technologies 1 ml 493.2 EUR

Density Standards 6ml - PK10

DEN1012 Scientific Laboratory Supplies PK10 103.95 EUR

E.coli DNA Standards A-H

D413 Cygnus Technologies 1 ml 386.4 EUR

A549 Standards Set, A-F

F233 Cygnus Technologies 1 ml 540 EUR

Protein A Standards A-H

F743 Cygnus Technologies 1 ml 493.2 EUR

Chlorine meter standards - EACH

WAT1076 Scientific Laboratory Supplies EACH 382.05 EUR

NS/0 DNA Standards (A-H)

D223 Cygnus Technologies 1 ml 386.4 EUR

NS/0 Standards Set, A-G

F223 Cygnus Technologies 1 ml 585.6 EUR

Insulin Standards Set, A-G

F043 Cygnus Technologies 1 ml 585.6 EUR

CHO HCP Standards Set, A-F

F018 Cygnus Technologies 1.5 ml 447.6 EUR

SF9 HCP Standards Set, A-H

F843 Cygnus Technologies 1 ml 493.2 EUR

S.cerevisiae Standards Set, A-F

F138 Cygnus Technologies 1 ml 493.2 EUR

E.coli HCP Standards Set, A-F

F413 Cygnus Technologies 1 ml 585.6 EUR

Goat IgG Standards Set, A-F

F213 Cygnus Technologies 1 ml 493.2 EUR

BHK Cell HCP Standards A-F

F513 Cygnus Technologies 1 ml 632.4 EUR

Protein A Standards Set, A-E

F053 Cygnus Technologies 1 ml 493.2 EUR

Mouse IgG1 Standards Set, A-F

F077 Cygnus Technologies 1 ml 493.2 EUR

Protein A Standards Set, A-G

F403 Cygnus Technologies 1 ml 493.2 EUR

Mouse IgG2a Standards Set, A-F

F078 Cygnus Technologies 1 ml 493.2 EUR

Mouse IgG2b Standards Set, A-F

F079 Cygnus Technologies 1 ml 493.2 EUR

SP2/0 HCP Standards Set, A-F

F183 Cygnus Technologies 1 ml 493.2 EUR

Bovine Serum Albumin Standards Kit

20830003-1 Glycomatrix 1 Kit 75.66 EUR

Insulin-US Standards Set, A-F

F282 Cygnus Technologies 1 ml 585.6 EUR

CHO-CM HCP Standards Set, A-G

F139 Cygnus Technologies 1 ml 585.6 EUR

Per. C6Ð’ Cell HCP Standards A-F

F533 Cygnus Technologies 1 ml 540 EUR

CAPÐ’ cell HCP Standards Set, A-H

F823 Cygnus Technologies 1 ml 585.6 EUR

Vero Cell HCP Standards Set, A-F

F503 Cygnus Technologies 1 ml 540 EUR

P.fluorescens HCP Standards Set, A-F

F453 Cygnus Technologies 1 ml 540 EUR

boite de 100 filtres plissés standards, 600 mm

ST60P0600 Filtratech 100 100.87 EUR

boite de 100 filtres plissés standards, 650 mm

ST60P0650 Filtratech 100 110.26 EUR

Co2 Standards 3g/L in 2ml Amp. - PK100

SC023C Scientific Laboratory Supplies PK100 328.05 EUR

Co2 Standards 4g/L in 2ml Amp. - PK100

SC024C Scientific Laboratory Supplies PK100 328.05 EUR

EZ‐PRRSV MPX 4.0 Quantification Standards

TC-9062-001 Tetracore each 60 EUR

Pichia pastoris HCP Standards Set, A-F

F143 Cygnus Technologies 1 ml 493.2 EUR

Fluorescent labeled Exosome Standards (bodipy)

HBM-F HansaBioMed 1x100µl vial 287.28 EUR

Mouse Th1/Th2 Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

MMX770 Antigenix America 5 Plex 180 EUR

Hellma(R) liquid calibration standards - EACH

Z803251-1EA Scientific Laboratory Supplies EACH 879.81 EUR

Mouse Chemokine Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMM370 Antigenix America 6 Plex 180 EUR

Human Chemokine Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMX370 Antigenix America 6 Plex 170 EUR

Library Quantification DNA Standards (S1-S6)

20-abx098897 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 25%, 120 ul
 • 37.5%, 120 ul
 • 50%, 120 ul
 • 62.5%, 120 ul

Bovine Plasma Proteins Standards Set, A-F

F293 Cygnus Technologies 1 ml 483.6 EUR

Hellma Cuvette Calibration Standards Set - EACH

CEL1730 Scientific Laboratory Supplies EACH 2859.75 EUR

Pichia pastoris HCP 2G Standards Set, A-F

F643 Cygnus Technologies 1 ml 540 EUR

Mouse Inflammation Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

MX67121 Antigenix America 17 Plex 210 EUR

Mouse Inflammation Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMM270 Antigenix America 6 Plex 180 EUR

Mouse Inflammation Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMM271 Antigenix America 8 Plex 210 EUR

Mouse Inflammation Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMM277 Antigenix America 11 Plex 210 EUR

Human Inflammation Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMX270 Antigenix America 7 Plex 180 EUR

Human Inflammation Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMX276 Antigenix America 6 Plex 180 EUR

Human Inflammation Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMX710 Antigenix America 18 Plex 210 EUR

Human Inflammation Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMX970 Antigenix America 11 Plex 180 EUR

Human Inflammation Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMX976 Antigenix America 16-Plex 210 EUR

Set of 2 ICP Drinking Water Standards - EACH

DW-SET Scientific Laboratory Supplies EACH 336.15 EUR

Protein A Mix-N-Go Standards Set, A-H

F603 Cygnus Technologies 1 ml 632.4 EUR

Protein A Mix-N-Go Standards Set, A-H

F613 Cygnus Technologies 1 ml 632.4 EUR

Lyophilized Exosome from RPMICell line Standards

ExoRPMI ImmunoStep 100 214.5 EUR

Mettler-Toledo density standards set of - PK10

MT51325005-10EA Scientific Laboratory Supplies PK10 93.15 EUR

Tosoh R40/R28 Protein A Standards Set, A-H

F913 Cygnus Technologies 1 ml 582 EUR

Mouse TH1/Th2/Th17 Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

MX65121 Antigenix America 18-Plex 210 EUR

Mouse TH1/Th2/Th17 Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMM171 Antigenix America 7 Plex 180 EUR

Mouse TH1/Th2/Th17 Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMM174 Antigenix America 10-Plex 180 EUR

Mouse TH1/Th2/Th17 Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMM176 Antigenix America 14-Plex 210 EUR

Mouse TH1/Th2/Th17 Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMM178 Antigenix America 16-Plex 210 EUR

Human Th1/Th2/Th17 Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMX170 Antigenix America 7 Plex 180 EUR

Human Th1/Th2/Th17 Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMX174 Antigenix America 14 Plex 210 EUR

Human Th1/Th2/Th17 Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMX178 Antigenix America 18 Plex 230 EUR

EPA CLP Volatiles Standards Low Concentration - 1ML

CLPV-LC-A Scientific Laboratory Supplies 1ML 121.5 EUR

Lyophilized Exosome from Caco2 cell line Standards

ExoCaco2 ImmunoStep 100 214.5 EUR

Purified Human C1q protein for ELISA or Standards

C1Q15-N Alpha Diagnostics 100 ug 300 EUR

Purified Human C1q protein for ELISA or Standards

C1Q15-N-1000 Alpha Diagnostics 1000 ug 1000.8 EUR

Purified, Human S100 protein for ELISA or Standards

S1002-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 388.8 EUR

Human Th1/Th2 Panel (10-Plex), Antigen Standards: Pre-Mixed

SMX770 Antigenix America 10 Plex 180 EUR

Purified, Bovine S100 protein for ELISA or Standards

S1001-R-200 Alpha Diagnostics 200 ug 388.8 EUR

Aliphatics Calibration Standards (20 Component Mix) - 1ML

NJDEP-EPH-ALCS Scientific Laboratory Supplies 1ML 243 EUR

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( Human Serum )

CEIK-070L-2vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 2 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( Human Serum )

CEIK-070L-5vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 5 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( Human Urine )

CEIK-071L-2vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 2 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( Human Urine )

CEIK-071L-5vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 5 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( Human Plasma )

CEIK-068L-2vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 2 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( Human Plasma )

CEIK-068L-5vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 5 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( Human Saliva )

CEIK-069L-2vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 2 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( Human Saliva )

CEIK-069L-5vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 5 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

Lyophilized Exosome fromm A-549 cell line Standards

ExoA549 ImmunoStep 100 214.5 EUR

paquet de 1000 filtres à plat standards 64g/m², 100 mm

ST60A0100M Filtratech 1000 14.02 EUR

Human Th1/Th2 Panel 1 (6-plex), Antigen Standards: Pre-Mixed

SMX776 Antigenix America 6 Plex 180 EUR

Human Th1/Th2 Panel 2 (6-plex), Antigen Standards: Pre-Mixed

SMX786 Antigenix America 6 Plex 180 EUR

LIMITED QTY-Nucleoside Standards 8-Oxo-dG (1 mg)

0801218 Zeptometrix 1 mg 142.37 EUR

LIMITED QTY-Nucleoside Standards 8-Oxo-dA (1 mg)

0801219 Zeptometrix 1 mg 147.36 EUR

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( MM1 cell line )

CEIK-064L-2vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 2 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( MM1 cell line )

CEIK-064L-5vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 5 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( PC3 cell line )

CEIK-065L-2vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 2 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( PC3 cell line )

CEIK-065L-5vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 5 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

Human Adipsin/Factor D protein for ELISA or Standards

ADN15-N Alpha Diagnostics 5 ug 315.6 EUR

Human CD8 + T-Cell Cytokines Panel, Antigen Standards: Pre-Mixed

SMX870 Antigenix America 16 Plex 210 EUR

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( A549 cell line )

CEIK-054L-2vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 2 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( A549 cell line )

CEIK-054L-5vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 5 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( COLO1 cell line )

CEIK-058L-2vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 2 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( COLO1 cell line )

CEIK-058L-5vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 5 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( B16F10 cell line )

CEIK-055L-2vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 2 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( B16F10 cell line )

CEIK-055L-5vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 5 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( BLCL21 cell line )

CEIK-056L-2vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 2 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( BLCL21 cell line )

CEIK-056L-5vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 5 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( HCT116 cell line )

CEIK-060L-2vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 2 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( HCT116 cell line )

CEIK-060L-5vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 5 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

Assurance Grade Set of 38 Single-Element Standards 1000 ug/mL (1000 PPM) - EACH

ICP-KIT-1 Scientific Laboratory Supplies EACH 2544.75 EUR

Purified Human ceruloplasmin (Cp) protein for ELISA/standards

CP15-N Alpha Diagnostics 100 ug 388.8 EUR

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( U87 MG cell line )

CEIK-067L-2vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 2 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( U87 MG cell line )

CEIK-067L-5vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 5 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

Kinesis Hollow Cathode Lamp Copper Iron 37mm Standards - EACH

CHR5597 Scientific Laboratory Supplies EACH 471.48 EUR

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( BPH-1 cell line )

CEIK-057L-2vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 2 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( BPH-1 cell line )

CEIK-057L-5vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 5 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( K-562 cell line )

CEIK-062L-2vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 2 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( K-562 cell line )

CEIK-062L-5vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 5 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

Set of 8 Sulfur Oil Standards in Base Oil 20 100 grams - EACH

DSS8-SET Scientific Laboratory Supplies EACH 851.85 EUR

Green Fluorescent Proteins (GFP) protein for ELISA or Standards

GFP15-R Alpha Diagnostics 10 ug 300 EUR

Green Fluorescent Proteins (GFP) protein for ELISA or Standards

GFP15-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 1220.4 EUR

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( SK-N-SH cell line )

CEIK-066L-2vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 2 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

ExoQuali™ Lyophilized Exosome Standards ( SK-N-SH cell line )

CEIK-066L-5vials1x1010particlespervial Creative Bioarray 5 vials (> 1x10^10 particles per vial) Ask for price

Set of 8 Sulfur in Oil Standards in no.2 DieselFuel 100 grams - EACH

SDFS-SET Scientific Laboratory Supplies EACH 943.65 EUR

Human Paraoxonase 1 (PON) Standards QQ and RR Phenotypes (2 x 0.3 mL)

0801384 Zeptometrix 2 x 0.3 mL 339 EUR

Human Paraoxonase 1 (PON) Standards QQ and RR Phenotypes (2 x 0.3 mL)

801384 Zeptometrix 2 x 0.3 mL 339 EUR

Purified Human beta-2 microglobulin (B2M) protein for ELISA/Standards

B2M15-N Alpha Diagnostics 50 ug 343.2 EUR

AccuBlue® High Sensitivity dsDNA Standards, set of eight, 0.5 mL each

31006C Biotium 1KIT 97 EUR

AccuBlue® High Sensitivity dsDNA Standards, set of eight, 0.5 mL each

31006C-1 Biotium KT 97 EUR

AccuClear® Ultra High Sensitivity dsDNA Quantitation Kit with 8 DNA Standards (1000 assays)

31028-1 Biotium KT 351 EUR

Enhanced Green Fluorescent Proteins (EGFP) protein for ELISA or Standards

EGFP16-R Alpha Diagnostics 10 ug 300 EUR

Enhanced Green Fluorescent Proteins (EGFP) protein for ELISA or Standards

EGFP16-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 927.6 EUR

Set of Bromide Standards for Calibration of Ion Selective Electrodes - EACH

AS-BR9-SET Scientific Laboratory Supplies EACH 259.2 EUR

Set of Cyanide Standards for Calibration of Ion Selective Electrodes - EACH

RSCN9-SET Scientific Laboratory Supplies EACH 247.05 EUR

Pre-diluted BSA (bovine serum albumin) standards (750 ug/ml) for BCA Optima Protein Assay kit

BCA-BSA-750 Alpha Diagnostics 1 ml 270 EUR

LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Formamido Guanine Dimer d (PfpG) (50 µg)

0801210 Zeptometrix 50 µg 142.37 EUR

LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Formamido Cytidine Dimer d (PfpC) (50 µg)

0801211 Zeptometrix 50 µg 142.37 EUR

LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Formamido Thymine Dimer d (PfpT) (50 µg)

0801212 Zeptometrix 50 µg 142.37 EUR

LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Formamido Adenine Dimer d (PfpA) (50 µg)

0801213 Zeptometrix 50 µg 142.37 EUR

Set of Fluoride Standards for Calibration of Ion Selective Electrodes - EACH

AS-F9-SET Scientific Laboratory Supplies EACH 367.2 EUR

AccuBlue® Broad Range dsDNA Quantitation Standards, set of nine, 0.5 mL each

31007C Biotium 1KIT 97 EUR

AccuBlue® Broad Range dsDNA Quantitation Standards, set of nine, 0.5 mL each

31007C-1 Biotium KT 97 EUR

LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Cytidine Dimer d (TgpC) (50µg)

0801216 Zeptometrix 50µg 142.37 EUR

LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Guanine Dimer d (TgpG) (50 µg)

0801214 Zeptometrix 50 µg 142.37 EUR

LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Thymine Dimer d (TgpT) (50 µg)

0801215 Zeptometrix 50 µg 142.37 EUR

LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Adenine Dimer d (TgpA) (50 µg)

0801217 Zeptometrix 50 µg 142.37 EUR

Pre-diluted BSA (bovine serum albumin) standards (250, 125, 62.5, 31.25, and 0.0 ug/ml) for BCA Optima Protein Assay kit

BCA-BSA-2 Alpha Diagnostics 1 pk 196.8 EUR

BSA and BGG Stock standards (1 vial each @ 2 mg/ml) for BCA Optima Protein Assay kit

BSA-BGG-1 Alpha Diagnostics 1 pk 343.2 EUR

Lyophilized Exosome Standards - BFP (blue) Fluorescent EVs from HEK293 cells (CD81-BFP)

HBM-HEK-BFP-81 HansaBioMed 1x10^9 vial 226.04 EUR

Recombinant (E. coli) Yellow Fluorescent Proteins (YFP) protein for ELISA or Standards (>98%)

YFP15-R Alpha Diagnostics 25 ug 300 EUR

Lyophilized Exosome Standards - EGFP (green) Fluorescent EVs from HEK293 cells (CD63-EGFP)

HBM-HEK-EGFP63 HansaBioMed 1x10^9 vial 226.04 EUR

Lyophilized Exosome Standards - EGFP (green) Fluorescent EVs from HEK293 cells (CD81-EGFP)

HBM-HEK-EGFP81 HansaBioMed 1x10^9 vial 226.04 EUR

Lyophilized Exosome Standards - EGFP (green) Fluorescent EVs from HEK293 cells (CD9-EGFP)

HBM-HEK-EGFP9 HansaBioMed 1x10^9 vial 226.04 EUR

Recombinant (E. coli) Red Fluorescent Proteins (RFP/dsRed) protein for ELISA or Standards (>98%)

RFP15-R Alpha Diagnostics 25 ug 300 EUR

Pre-diluted BSA (bovine serum albumin) standards (1 set) for BCA Optima Protein Assay kit

BCA-BSA-1 Alpha Diagnostics 1 pk 196.8 EUR

Lyophilized Exosome Standards - mCherry (red) Fluorescent EVs from HEK293 cells (CD63-mCherry)

HBM-HEK-mCH63 HansaBioMed 1x10^9 vial 226.04 EUR

Lyophilized Exosome Standards - mCherry (red) Fluorescent EVs from HEK293 cells (CD81-mCherry)

HBM-HEK-mCH81 HansaBioMed 1x10^9 vial 226.04 EUR

Lyophilized Exosome Standards - mCherry (red) Fluorescent EVs from HEK293 cells (CD9-mCherry)

HBM-HEK-mCH9 HansaBioMed 1x10^9 vial 226.04 EUR

BCA Optima Protein Assay kit with Pre-diluted BSA standards and BCA Strip plates (5), 500 tests

BCAO-521 Alpha Diagnostics 1 kit 270 EUR

Lyophilized Exosome Standards - double labeled Fluorescent EVs from HEK293 cells (EGFP and mCherry)

HBM-HEK-EGFP63-mCH9 HansaBioMed 1x10^9 vial 226.04 EUR

BCA Optima Protein Assay kit with Pre-diluted BGG (bovine gamma globulin) standards and BCA Strip plates (5), 500 tests

BCAO-522 Alpha Diagnostics 1 kit 270 EUR

Pre-diluted BGG (bovine gamma globulin) standards (1 set: 2000, 1000, 500, 125, 62.5, 31.25, and 0 ng/ml BGG) for BCA Optima Protein Assay kit

BCA-BGG-1 Alpha Diagnostics 1 pk 196.8 EUR

Rat Anti-KLH IgM

KT-567 Kamiya Biomedical Company 96 tests 723 EUR

Additional Standard-Size Cuvettes, pack of 2

NS1000-C Benchmark Scientific 1 each 53.55 EUR

Simply Cellular® anti-Rat Compensation Standard

BLI551-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 468 EUR

Rat Th1/Th2/Th17 Panel, Antigen Standard: Pre-Mixed

RX31132 Antigenix America 7 Plex 180 EUR

Human Immunoglobulin M (IgM) AssayMax™ ELISA Kit (WHO Standard Calibrated Positive Control Included)

EI7301-7 AssayPro 96 Well Plate 440 EUR

Rat Anti-KLH IgM with controls

KT-568 Kamiya Biomedical Company 96 tests 778 EUR

Rat Urinary Protein Assay Standard

90401 Chondrex 4 mg/ml x 1.5 ml 61 EUR

Rat Group 2 Pre-Mixed Standard Panel B

RX31030 Antigenix America 7 Plex 180 EUR

Rat Group 1 Pre-Mixed Standard Panel A

RPX100B Antigenix America 7 Plex 180 EUR

Rat Group 1 Pre-Mixed Standard Panel B

RPX200A Antigenix America 12 Plex 180 EUR

Rat Group 2 Pre-Mixed Standard Panel A

RPX200B Antigenix America 6 Plex 180 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNC810460-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNC810460-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNC430460-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNC430460-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNC050460-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNC050460-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNC550460-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNC550460-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNC800460-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNC800460-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNC610460-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNC610460-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNC700460-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNC700460-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNCP0460-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNCR0460-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNCA0460-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNCAP0460-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNCAP0460-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNCH0460-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

CD44 Standard(156-3C11) Antibody

BNCH0460-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

FDA Standard Frozen Tissue Array - Rat Normal

T6434701-1 Biochain 2 slides 692 EUR

FDA Standard Frozen Tissue Array - Rat Normal

T6434701-2 Biochain 4 slides 1249 EUR

Rat keyhole limpet hemocyanin antibody IgM( KLH -IgM) ELISA Kit

SL1329Ra Sunlong - Ask for price

Simply Cellular® anti-Mouse Compensation Standard

BLI550-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 468 EUR

Simply Cellular® anti-Human Compensation Standard

BLI552-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 444 EUR

Monkey Anti-KLH IgM

KT-579 Kamiya Biomedical Company 96 tests 778 EUR

Korelowało to z wcześniejszymi testami funkcji makrofagów i neutrofili in vitro (ocena jonów migrujących, fagocytozy, wybuchu oksydacyjnego i aktywności bakteriobójczej), które wykazały, że R406 nie wpływa niekorzystnie na funkcję makrofagów lub neutrofili we wrodzonych odpowiedziach immunologicznych. Podsumowując, wyniki te pokazują , że R406 ma minimalną funkcjonalną immunotoksyczność pomimo jego działania limfocytopenicznego, co sugeruje, że hamowanie Syk może nie prowadzić do niedopuszczalnych działań niepożądanych opartych na mechanizmach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *