• Emil Orzechowski – redaktor naczelny
  • Łukasz Gaweł – zastępca redaktora naczelnego
  • Alicja Kędziora – zastępca redaktora naczelnego
  • Bogusław Nierenberg – redaktor tematyczny
  • Michał Zawadzki – redaktor tematyczny
  • Anna Góral – redaktor tematyczny
  • Zbigniew Handzel – redaktor statystyczny
  • Małgorzata Ćwikła – redaktor językowy
  • Jonathan Stapleton – redaktor językowy
  • Peter Seraphim – redaktor językowy