Szybki test na ślinie do ilościowej oceny subklinicznego rezerwuaru zakaźnego pasożyta malarii

W obliczu nieustannego wzrostu COVID-19 niewystarczająca zdolność testów diagnostycznych zagraża kontroli rozprzestrzeniania się choroby. Ze względu na scentralizowane ustawienia i długi czas realizacji, reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym (RT-PCR w czasie rzeczywistym), złoty standard wykrywania wirusów, nie zdołał na czas odzwierciedlić status quo epidemii podczas pilnej epidemii.

W związku z tym konieczne jest szybkie narzędzie do badań przesiewowych, aby pomóc powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19 w krajach, w których szczepionki nie są szeroko stosowane. W tej pracy proponujemy test antygenu COVID-19 na bazie śliny z wykorzystaniem elektrycznego biosensora opartego na tranzystorze polowym z podwójną warstwą (EDL) (BioFET). Wykrywanie białka nukleokapsydu (N) SARS-CoV-2 jest walidowane z limitami wykrywalności (LoDs) wynoszącymi odpowiednio 0,34 ng/mL (7,44 pM) i 0,14 ng/mL (2,96 pM) w 1x PBS i sztucznej ślinie.

Swoistość jest sprawdzana za pomocą typów antygenów wykazujących niską reaktywność krzyżową wśród MERS-CoV, wirusa grypy A i wirusa grypy B.

  • Ten przenośny system jest wyposażony w komunikację Bluetooth i przyjazne dla użytkownika interfejsy, które są w pełni kompatybilne z cyfrowym zdrowiem, co w praktyce prowadzi do naprawy na miejscu, skutecznego zarządzania i proaktywnej reakcji ze strony lekarzy i pracowników służby zdrowia.
  • SARS-CoV-2 infekuje kilka gatunków zwierząt, a warianty SARS-CoV-2 będące przedmiotem obaw (VOC) mogą nawet wykazywać (jak u ludzi) zwiększone szybkości przenoszenia międzygatunkowego i wewnątrzgatunkowego. Skorelowaliśmy dane dotyczące czułości szybkich testów antygenowych SARS-CoV-2 (RAT) z równoważnikami genomu wirusowego RNA analizowanymi za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą w czasie rzeczywistym (RT-PCR) .
  • Ponadto sprawdziliśmy ich przydatność do testowania zwierząt, oceniając działanie śliny i LZO. Wirusy do 2 log (liczba kopii RNA) poniżej hipotetycznego progu zakaźności SARS-CoV-2 zostały wykryte przez większość analizowanych RAT.
  • Jednakże, podczas gdy ślina różnych gatunków zwierząt generalnie nie wykazywała niekorzystnego wpływu na czułość analityczną RAT, wykrycie LZO B.1.1.7 i B.1.351 było w niektórych RAT gorsze od wirusów innych niż LZO.
  • Szybka identyfikacja i izolacja osób zakażonych SARS-CoV-2 ma kluczowe znaczenie. Ostatnie badania wykazały, że RT-PCR z samodzielnie pobranej śliny jest odpowiednią alternatywą dla wymazu z nosogardzieli. Wadą RT-PCR jest długi czas do uzyskania wyniku, który może być problematyczny.
  • Aby rozwiązać ten problem, w tym badaniu oceniono szybki test antygenowy CE, certyfikowany do wykrywania SARS-CoV-2 przy użyciu śliny (COVID-19 Antigen Test Cassette (nadwrażliwe złoto koloidalne).
  • Wykazano ogólną czułość szybkiego testu antygenowego śliny wynoszącą 44,4% i swoistość 100% w porównaniu z wynikami RT-PCR z roztworu płukania gardła jako złotego standardu. Dane sugerują, że szybkie testy antygenowe oparte na ślinie do wykrywania SARS-CoV-2 nie są niezawodnym substytutem RT-PCR

Duża część trwającego przenoszenia pasożyta malarii przypisywana jest subklinicznym infekcjom o małej gęstości, które nie są łatwo wykrywane za pomocą dostępnych szybkich testów diagnostycznych (RDT) lub mikroskopii.

Przenoszenie gametocytów Plasmodium falciparum  jest subkliniczne, ale rezerwuarem pasożytów są osobniki z gametocytemią, które prowadzą do infekcji komarów i miejscowej transmisji. Skuteczne wykrywanie i oznaczanie ilościowe tych nosicieli może pomóc w rozwoju strategii eliminacji malarii. Nie istnieją jednak żadne badania RDT w miejscu potrzeby (PON) do wykrywania gametocytów, a tym bardziej takie, które mogą wykonywać nieinwazyjne pobieranie próbek śliny poza środowiskiem klinicznym.

W tym miejscu informujemy o odkryciu 35 markerów pasożytniczych, z których wybraliśmy jednego kandydata do zastosowania w PON RDT. Przeprowadziliśmy przekrojowe, multiomiczne badanie śliny od 364 dzieci z subkliniczną infekcją w Kamerunie i Zambii oraz stworzyliśmy prototyp testu immunologicznego PON bocznego przepływu na ślinie dla   nosicieli gametocytów P. falciparum . Test jest w stanie zidentyfikować nosicielstwo submikroskopowe zarówno w warunkach klinicznych, jak i nieklinicznych i jest kompatybilny z archiwalnymi próbkami śliny.

W testach diagnostycznych na zakażenie grypą powszechnie wykorzystuje się wymazy z nosogardła (NPS), mimo że są one inwazyjne do uzyskania. Jako próbkę alternatywną, oceniliśmy przydatność diagnostyczną próbek śliny za pomocą szybkich testów diagnostycznych grypy (RIDT).
Zarówno próbki NPS, jak i śliny pobrano od 385 pacjentów z podejrzeniem grypy i przeanalizowano przy użyciu testu immunologicznego Sofia Influenza A+B Fluorescence Immunoassay (Quidel Corporation, San Diego, CA, USA), ichroma TRIAS Influenza A+B (Boditech, Chuncheon, Korea), SD Bioline Influenza Ag (Standard Diagnostic, Yonggin, Korea), zestaw antygenów BinaxNOW Influenza A/B (Alere Inc., Waltham, MA, USA) oraz PCR z odwrotną transkryptazą w czasie rzeczywistym (RT-PCR).

Istnieje pilna potrzeba niedrogiego oznaczania liczby CD4 w celu monitorowania choroby HIV.

Liczba CD4 jest nieosiągalna w regionach o ograniczonych zasobach ze względu na ograniczenia czasowe i temperaturowe, zaawansowanie techniczne i koszt odczynników, w szczególności przeciwciał monoklonalnych do pomiaru CD4 na komórkach krwi, jedynej obecnie dopuszczalnej metody. Powszechnie stosowaną strategią laboratoryjną pozwalającą na oszczędność kosztów i czasu jest obliczanie, a nie pomiar niektórych wartości krwi. Na przykład poziomy LDL są obliczane przy użyciu zmierzonych poziomów cholesterolu całkowitego, HDL i triglicerydów.
Zatem identyfikacja bezkomórkowych korelatów, które bezpośrednio regulują liczbę limfocytów T CD4(+), może zapewnić dokładną metodę obliczania liczby CD4 ze względu na fizjologiczne znaczenie korelatów. Liczba komórek macierzystych, które dostają się do krwi i mają stać się krążącymi limfocytami T CD4(+), jest określana przez chemokinę CXCL12 i jej receptor CXCR4 ze względu na ich wpływ na poruszanie się. Proces przemieszczania się komórek macierzystych do krwi jest dodatkowo regulowany przez ludzką elastazę leukocytów (HLE(CS)) oraz aktywny inhibitor α(1)proteinazy reagujący z HLE(CS) (α(1)PI, α(1)antytrypsyna , Serpin A1). W chorobie HIV-1 α(1)PI jest inaktywowany w wyniku procesów chorobowych. We wczesnych bezobjawowych kategoriach choroby HIV-1 aktywny α(1)PI był poniżej normy u 100% nieleczonych pacjentów z HIV-1 (mediana = 12 μM,
Ten wzorzec przypisuje się dezaktywacji immunologicznej, a nie niewystarczającej syntezie, dezaktywacji proteolitycznej lub dotlenieniu. Zaobserwowaliśmy, że u osób z HIV-1 z >220 komórek CD4/μl liczba komórek CD4 była skorelowana z poziomem aktywnej α(1)PI (r(2)=0,93, p<0,0001, n=26) i nieaktywny α(1)PI (r(2)=0,91, p<0,0001, n=26). Podawanie α(1)PI osobnikom zakażonym i niezakażonym HIV-1 spowodowało dramatyczny wzrost liczby komórek CD4, co sugeruje, że α(1)PI uczestniczy w regulacji liczby limfocytów T CD4(+) we krwi. Przy stymulacji cała ślina zawiera wystarczającą ilość wysięku surowiczego (osocze zawierające materiał białkowy, który przechodzi przez ściany naczyń krwionośnych do śliny), aby umożliwić pomiar aktywnego α(1)PI, a korelacja tego pomiaru jest dowodem na to, że jest to dokładna metoda obliczania CD4 liczy. Krótko mówiąc, sialogogue, jak guma do żucia lub kwas cytrynowy, stymulują wysięk surowicy do śliny całej jamy ustnej. Po stymulacji wysięku surowicy, aktywność α(1)PI surowicy w ślinie mierzy się jego zdolnością do hamowania aktywności elastazy.
Elastaza trzustkowa świńska (PPE) jest łatwo dostępnym, niedrogim źródłem elastazy. PPE wiąże się z α(1)PI, tworząc kompleks jeden do jednego, który zapobiega rozszczepianiu przez PPE jego specyficznych substratów, z których jednym jest peptyd kolorymetryczny , sukcynylo-L-Ala-L-Ala-L-Ala-p-nitroanilid (SA(3) ND). Inkubacja śliny z nasycającym stężeniem PPE przez 10 minut w temperaturze pokojowej umożliwia wiązanie PPE do wszystkich aktywnych α(1)PI w ślinie. Uzyskane hamowanie PPE przez aktywny α(1)PI można zmierzyć przez dodanie substratu PPE SA(3)NA.

Rapid Response COVID-19 Saliva Rapid Antigen Test

BSV-COV-2C25B BioServUK 25 tests 316 EUR

COVID-19 Antigen Rapid Test Pen (Saliva)

BSV-COV-2PEN20 BioServUK 20 pc 177 EUR

Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (Saliva)

IOV87952 INVBIO 20T/kit 46.8 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-20tests Accu test 20 tests 283.2 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-40tests Accu test 40 tests 385.2 EUR

HIV Saliva Test Strip

INV-613 Innovation Biotech one test in one individual box or pouch 6 EUR

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

GEN-402-25tests All test 25 tests 292.8 EUR

Quinolone rapid test strip Fluoroquinolone rapid test strip

LSY-20047 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Salbutamol Rapid Test Kit

abx092043-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit

abx092043-1ml Abbexa 1 ml 400 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit

abx092043-200l Abbexa 200 µl 262.5 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit

100061 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

PCT Rapid Test

CPC-N302 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

PCT Rapid Test

CPC-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

FOB Rapid Test

TFO-N601 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

FOB Rapid Test

TFO-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Salbutamol rapid test strip

LSY-20039 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 50 test/kit Ask for price

MONO Rapid Test

IMO-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Salbutamol (SAL) Rapid Test Kit

abx092060-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Syphilis Rapid Test

ISY-N401 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Syphilis Rapid Test

ISY-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Ferritin Rapid Test

OFE-NR402Q Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Rotavirus Rapid Test

IRO-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Adenovirus Rapid Test

IAD-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Salbutamol Rapid Test Kit (Urine)

110061 Ring Biotechnology Co 20T 35 EUR

Strep A Rapid Test

IST-N501 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Strep A Rapid Test

IST-N502 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Strep A Rapid Test

ISTB-N501 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Strep A Rapid Test

ISTB-N502 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Lead Rapid Test Kit

700001 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

ALP Rapid Test Strip

T004 Ring Biotechnology Co 50T 20 EUR

PAA Rapid Test Strip

T005 Ring Biotechnology Co 50T/tube 25 EUR

Melamine Rapid Test Kit Card (test cassette)

C400002 Ring Biotechnology Co 50T 85 EUR

Dengue NS1 Rapid Test

IDES-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Urea Rapid Test Strip

T011 Ring Biotechnology Co 50T/tube 25 EUR

Salmonella typhi Antigen Rapid Test

ISTY-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Estriol Rapid Test Kit

100058 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Multi-Drug Rapid Test

DOA-N1144 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

FOB Rapid Test Cassette

TFO-602H Hangzhou AllTest Biotech 1 Test 1 EUR

Dengue Combo Rapid Test

IDEC-N425 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

HCV Rapid Test Cassette

IHC-402 Hangzhou AllTest Biotech 40 Tests 14 EUR

TSH Rapid Test Cassette

OTS-402H Hangzhou AllTest Biotech 1 Test 1.5 EUR

Caffeine Rapid Test Kit

abx092240-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Caffeine Rapid Test Kit

abx092240-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Caffeine Rapid Test Kit

abx092240-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-1ml Abbexa 1 ml 437.5 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-200l Abbexa 200 µl 287.5 EUR

Neomycin Rapid Test Kit

100010 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Colistin Rapid Test Kit

100026 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Flunixin Rapid Test Kit

100028 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Melamine Rapid Test Kit

400002 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Paraquat Rapid Test Kit

N002 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Carbaryl Rapid Test Kit

N007 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Fipronil Rapid Test Kit

N013 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

FSH Rapid Test Midstream

FFS-103H Hangzhou AllTest Biotech 2 Tests 0.92 EUR

Estradiol Rapid Test Kit

100055 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Natamycin Rapid Test Kit

101305 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Cefalexin Rapid Test Kit

E1012 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Nitrate Rapid Test Strip

T001 Ring Biotechnology Co 50T 10 EUR

Nitrite Rapid Test Strip

T002 Ring Biotechnology Co 50T 10 EUR

Tylosin rapid test strip

LSY-20097 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

H.pylori Antigen Rapid Test

IHP-N601 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

H.pylori Antigen Rapid Test

IHP-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Adenovirus Rapid Test Kit

abx092253-100l Abbexa 100 µl 1925 EUR

Adenovirus Rapid Test Kit

abx092253-1ml Abbexa 1 ml 26250 EUR

Adenovirus Rapid Test Kit

abx092253-200l Abbexa 200 µl 6600 EUR

Lincomycin Rapid Test Kit

100005 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Gentamicin Rapid Test Kit

100011 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Spiramycin Rapid Test Kit

100031 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Avermectin Rapid Test Kit

100045 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Bacitracin Rapid Test Kit

100046 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Olaquindox Rapid Test Kit

100062 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Metamizole Rapid Test Kit

100064 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Pirlimycin Rapid Test Kit

100066 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Macrolides Rapid Test Kit

100323 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Quinolones Rapid Test Kit

110009 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Gentamicin Rapid Test Kit

110011 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Albendazol Rapid Test Kit

300001 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Cyromazine Rapid Test Kit

N006 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Carbofuran Rapid Test Kit

N010 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Peroxide Rapid Test Strip

T003 Ring Biotechnology Co 50T 10 EUR

Neomycin rapid test strip

LSY-20041 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Clenbuterol Rapid Test Kit

abx092040-100l Abbexa 100 µl 150 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit

abx092040-1ml Abbexa 1 ml 337.5 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit

abx092040-200l Abbexa 200 µl 225 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit

abx092042-100l Abbexa 100 µl 150 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit

abx092042-1ml Abbexa 1 ml 337.5 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit

abx092042-200l Abbexa 200 µl 225 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit

abx092051-100l Abbexa 100 µl 187.5 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit

abx092051-1ml Abbexa 1 ml 487.5 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit

abx092051-200l Abbexa 200 µl 325 EUR

Florfenicol Rapid Test Kit

100032 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit

100059 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit

100060 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Carbendazim Rapid Test Kit

100334 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Acetamiprid Rapid Test Kit

100335 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Florfenicol Rapid Test Kit

E1020 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Carbendazim Rapid Test Kit

N001 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Acetamiprid Rapid Test Kit

N004 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Melamine rapid test strips

LSY-20003 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 50 test/kit96 test/kit Ask for price

Kanamycin rapid test strip

LSY-20049 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Melatonin rapid test strip

LSY-20080 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 50 tests/kit Ask for price

Fumonisin rapid test strip

LSY-20086 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Apramycin rapid test strip

LSY-20119 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

AIV Ab Rapid Test Kit

T20191 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

PCV Ab Rapid Test Kit

T30051 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit

abx092047-100l Abbexa 100 µl 287.5 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit

abx092047-1ml Abbexa 1 ml 625 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit

abx092047-200l Abbexa 200 µl 450 EUR

Tetracycline Rapid Test Kit

abx092048-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Tetracycline Rapid Test Kit

abx092048-1ml Abbexa 1 ml 562.5 EUR

Tetracycline Rapid Test Kit

abx092048-200l Abbexa 200 µl 375 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit

100008 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Streptomycin Rapid Test Kit

100012 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Progesterone Rapid Test Kit

100047 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Erythromycin Rapid Test Kit

100065 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Trimethoprim Rapid Test Kit

100070 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Progesterone Rapid Test Kit

102205 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit

E1014 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Imidacloprid Rapid Test Kit

N005 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Thiamethoxam Rapid Test Kit

N008 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Gentamicin rapid test strip

LSY-20043 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Lincomycin rapid test strip

LSY-20048 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Tilmicosin rapid test strip

LSY-20100 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

LYME Ab Rapid Test Kit

HG035 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

PRRS Ab Rapid Test Kit

T30021 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

BVDV Ab Rapid Test Kit

T40131 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

BVDV Ag Rapid Test Kit

T41131 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Syphilis Rapid Test Cassette

ISY-402 Hangzhou AllTest Biotech 40 Tests 6 EUR

Ferritin Rapid test cassette

OFE-402H Hangzhou AllTest Biotech 1 Test 1.6 EUR

Tetracyclines Rapid Test Kit

100006 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Dexamethasone Rapid Test Kit

100044 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Betamethasone Rapid Test Kit

100067 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Tetracyclines Rapid Test Kit

100307 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Cefalosporins Rapid Test Kit

E1011 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Metronidazole Rapid Test Kit

E1025 Ring Biotechnology Co 72T 200 EUR

Penicillin Rapid Test strips

LSY-20068 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Florfenicol rapid test strip

LSY-20079 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Chlamydia Rapid Test Cassette

ICH-502 Hangzhou AllTest Biotech 20 Tests 11 EUR

Chlorothalonil Rapid Test Kit

N003 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Clenbuterol rapid test strips

LSY-20001 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 50 test/kit Ask for price

Ractopamine rapid test strips

LSY-20002 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 50 test/kit Ask for price

Streptomycin rapid test strip

LSY-20042 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Tetracycline rapid test strip

LSY-20046 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Enrofloxacin Rapid test strip

LSY-20067 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Erythromycin rapid test strip

LSY-20098 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Trimethoprim rapid test strip

LSY-20114 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Dermatophytosis Rapid Test Kit

C10901 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

Chloramphenicol Rapid Test Kit

abx092045-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit

abx092045-1ml Abbexa 1 ml 412.5 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit

abx092045-200l Abbexa 200 µl 275 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit

100014 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit

100314 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit

E1705 Ring Biotechnology Co 48T 96 EUR

Sulfanethazine rapid test card

LSY-20008 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Spectinomycin rapid test strip

LSY-20093 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Thiamphenicol rapid test strip

LSY-20099 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

D-Dimer Rapid Test Kit

abx092246-100l Abbexa 100 µl 1750 EUR

D-Dimer Rapid Test Kit

abx092246-1ml Abbexa 1 ml 23750 EUR

D-Dimer Rapid Test Kit

abx092246-200l Abbexa 200 µl 6000 EUR

Fluoroquinolones Rapid Test Kit

100009 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Oxytetracyline rapid test strip

LSY-20083 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Giardia Ag Rapid Test Kit

HG034 EnoGene 10 Tests/Kit 22.4 EUR

Malaria P.f./Pan Rapid Test

IMPN-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Dengue IgG/IgM Rapid Test

IDEN-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

CCBTS 5in1 Rapid Test Kit

100056 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092043-50tests Abbexa 50 tests 410.4 EUR

HIV 1.2 Rapid Test Cassette

IHI-402 Hangzhou AllTest Biotech 40 Tests 16 EUR

Cocaine (COC) Rapid Test Kit

abx092195-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Cocaine (COC) Rapid Test Kit

abx092195-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Cocaine (COC) Rapid Test Kit

abx092195-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Opiates (OPI) Rapid Test Kit

abx092216-100l Abbexa 100 µl 437.5 EUR

Opiates (OPI) Rapid Test Kit

abx092216-1ml Abbexa 1 ml 4200 EUR

Opiates (OPI) Rapid Test Kit

abx092216-200l Abbexa 200 µl 1225 EUR

TriTest BTG Rapid Test Kit

100071 Ring Biotechnology Co 96T 150 EUR

TriTest CCB Rapid Test Kit

100072 Ring Biotechnology Co 96T 150 EUR

TriTest SQT Rapid Test Kit

100336 Ring Biotechnology Co 48T 100 EUR

TriTest TME Rapid Test Kit

100337 Ring Biotechnology Co 48T 100 EUR

TriTest MDL Rapid Test Kit

100338 Ring Biotechnology Co 48T 100 EUR

TriTest CAC Rapid Test Kit

N017 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Legionella pneumophila Rapid Test

ILEG-N102 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Chloramphenicol rapid test strips

LSY-20004 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

*Rapid Urease Test Broth

M1828-100G EWC Diagnostics 1 unit 14.2 EUR

*Rapid Urease Test Broth

M1828-500G EWC Diagnostics 1 unit 41.58 EUR

Melamine (MEL) Rapid Test Kit

abx092057-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

Cotinine (COT) Rapid Test Kit

abx092235-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Cotinine (COT) Rapid Test Kit

abx092235-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Cotinine (COT) Rapid Test Kit

abx092235-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit

abx092050-100l Abbexa 100 µl 225 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit

abx092050-1ml Abbexa 1 ml 437.5 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit

abx092050-200l Abbexa 200 µl 287.5 EUR

Fentanyl (FYL) Rapid Test Kit

abx092200-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Fentanyl (FYL) Rapid Test Kit

abx092200-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Fentanyl (FYL) Rapid Test Kit

abx092200-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Ketamine (KET) Rapid Test Kit

abx092208-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Ketamine (KET) Rapid Test Kit

abx092208-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Ketamine (KET) Rapid Test Kit

abx092208-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Morphine (MOP) Rapid Test Kit

abx092214-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Morphine (MOP) Rapid Test Kit

abx092214-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Morphine (MOP) Rapid Test Kit

abx092214-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Tramadol (TML) Rapid Test Kit

abx092221-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Tramadol (TML) Rapid Test Kit

abx092221-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Tramadol (TML) Rapid Test Kit

abx092221-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Beta Lactams Rapid Test Kit

100001 Ring Biotechnology Co 96T 80 EUR

Benzoic Acid Rapid Test Kit

100030 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR
Chociaż liczbę CD4 mierzy się jako objętość krwi (komórki CD4/μl), stężenie α(1)PI w ślinie jest związane ze stężeniem surowicy w ślinie, a nie z objętością śliny, ponieważ jej objętość może się znacznie różnić w ciągu dnia i osoba do osoby. Jednak praktycznie całe białko w ślinie pochodzi z zawartości surowicy, a zawartość białka w ślinie jest mierzalna. Zatem aktywny α(1)PI w ślinie jest obliczany jako stosunek do zawartości białka w ślinie i określany jest jako wskaźnik α(1)PI. Przedstawione tu wyniki pokazują, że wskaźnik α(1)PI zapewnia dokładną i precyzyjną fizjologiczną metodę obliczania liczby CD4.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *