Szybki test na ślinie do ilościowej oceny subklinicznego rezerwuaru zakaźnego pasożyta malarii

W obliczu nieustannego wzrostu COVID-19 niewystarczająca zdolność testów diagnostycznych zagraża kontroli rozprzestrzeniania się choroby. Ze względu na scentralizowane ustawienia i długi czas realizacji, reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym (RT-PCR w czasie rzeczywistym), złoty standard wykrywania wirusów, nie zdołał na czas odzwierciedlić status quo epidemii podczas pilnej epidemii.

W związku z tym konieczne jest szybkie narzędzie do badań przesiewowych, aby pomóc powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19 w krajach, w których szczepionki nie są szeroko stosowane. W tej pracy proponujemy test antygenu COVID-19 na bazie śliny z wykorzystaniem elektrycznego biosensora opartego na tranzystorze polowym z podwójną warstwą (EDL) (BioFET). Wykrywanie białka nukleokapsydu (N) SARS-CoV-2 jest walidowane z limitami wykrywalności (LoDs) wynoszącymi odpowiednio 0,34 ng/mL (7,44 pM) i 0,14 ng/mL (2,96 pM) w 1x PBS i sztucznej ślinie.

Swoistość jest sprawdzana za pomocą typów antygenów wykazujących niską reaktywność krzyżową wśród MERS-CoV, wirusa grypy A i wirusa grypy B.

  • Ten przenośny system jest wyposażony w komunikację Bluetooth i przyjazne dla użytkownika interfejsy, które są w pełni kompatybilne z cyfrowym zdrowiem, co w praktyce prowadzi do naprawy na miejscu, skutecznego zarządzania i proaktywnej reakcji ze strony lekarzy i pracowników służby zdrowia.
  • SARS-CoV-2 infekuje kilka gatunków zwierząt, a warianty SARS-CoV-2 będące przedmiotem obaw (VOC) mogą nawet wykazywać (jak u ludzi) zwiększone szybkości przenoszenia międzygatunkowego i wewnątrzgatunkowego. Skorelowaliśmy dane dotyczące czułości szybkich testów antygenowych SARS-CoV-2 (RAT) z równoważnikami genomu wirusowego RNA analizowanymi za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą w czasie rzeczywistym (RT-PCR) .
  • Ponadto sprawdziliśmy ich przydatność do testowania zwierząt, oceniając działanie śliny i LZO. Wirusy do 2 log (liczba kopii RNA) poniżej hipotetycznego progu zakaźności SARS-CoV-2 zostały wykryte przez większość analizowanych RAT.
  • Jednakże, podczas gdy ślina różnych gatunków zwierząt generalnie nie wykazywała niekorzystnego wpływu na czułość analityczną RAT, wykrycie LZO B.1.1.7 i B.1.351 było w niektórych RAT gorsze od wirusów innych niż LZO.
  • Szybka identyfikacja i izolacja osób zakażonych SARS-CoV-2 ma kluczowe znaczenie. Ostatnie badania wykazały, że RT-PCR z samodzielnie pobranej śliny jest odpowiednią alternatywą dla wymazu z nosogardzieli. Wadą RT-PCR jest długi czas do uzyskania wyniku, który może być problematyczny.
  • Aby rozwiązać ten problem, w tym badaniu oceniono szybki test antygenowy CE, certyfikowany do wykrywania SARS-CoV-2 przy użyciu śliny (COVID-19 Antigen Test Cassette (nadwrażliwe złoto koloidalne).
  • Wykazano ogólną czułość szybkiego testu antygenowego śliny wynoszącą 44,4% i swoistość 100% w porównaniu z wynikami RT-PCR z roztworu płukania gardła jako złotego standardu. Dane sugerują, że szybkie testy antygenowe oparte na ślinie do wykrywania SARS-CoV-2 nie są niezawodnym substytutem RT-PCR

Duża część trwającego przenoszenia pasożyta malarii przypisywana jest subklinicznym infekcjom o małej gęstości, które nie są łatwo wykrywane za pomocą dostępnych szybkich testów diagnostycznych (RDT) lub mikroskopii.

Przenoszenie gametocytów Plasmodium falciparum  jest subkliniczne, ale rezerwuarem pasożytów są osobniki z gametocytemią, które prowadzą do infekcji komarów i miejscowej transmisji. Skuteczne wykrywanie i oznaczanie ilościowe tych nosicieli może pomóc w rozwoju strategii eliminacji malarii. Nie istnieją jednak żadne badania RDT w miejscu potrzeby (PON) do wykrywania gametocytów, a tym bardziej takie, które mogą wykonywać nieinwazyjne pobieranie próbek śliny poza środowiskiem klinicznym.

W tym miejscu informujemy o odkryciu 35 markerów pasożytniczych, z których wybraliśmy jednego kandydata do zastosowania w PON RDT. Przeprowadziliśmy przekrojowe, multiomiczne badanie śliny od 364 dzieci z subkliniczną infekcją w Kamerunie i Zambii oraz stworzyliśmy prototyp testu immunologicznego PON bocznego przepływu na ślinie dla   nosicieli gametocytów P. falciparum . Test jest w stanie zidentyfikować nosicielstwo submikroskopowe zarówno w warunkach klinicznych, jak i nieklinicznych i jest kompatybilny z archiwalnymi próbkami śliny.

W testach diagnostycznych na zakażenie grypą powszechnie wykorzystuje się wymazy z nosogardła (NPS), mimo że są one inwazyjne do uzyskania. Jako próbkę alternatywną, oceniliśmy przydatność diagnostyczną próbek śliny za pomocą szybkich testów diagnostycznych grypy (RIDT).
Zarówno próbki NPS, jak i śliny pobrano od 385 pacjentów z podejrzeniem grypy i przeanalizowano przy użyciu testu immunologicznego Sofia Influenza A+B Fluorescence Immunoassay (Quidel Corporation, San Diego, CA, USA), ichroma TRIAS Influenza A+B (Boditech, Chuncheon, Korea), SD Bioline Influenza Ag (Standard Diagnostic, Yonggin, Korea), zestaw antygenów BinaxNOW Influenza A/B (Alere Inc., Waltham, MA, USA) oraz PCR z odwrotną transkryptazą w czasie rzeczywistym (RT-PCR).

Istnieje pilna potrzeba niedrogiego oznaczania liczby CD4 w celu monitorowania choroby HIV.

Liczba CD4 jest nieosiągalna w regionach o ograniczonych zasobach ze względu na ograniczenia czasowe i temperaturowe, zaawansowanie techniczne i koszt odczynników, w szczególności przeciwciał monoklonalnych do pomiaru CD4 na komórkach krwi, jedynej obecnie dopuszczalnej metody. Powszechnie stosowaną strategią laboratoryjną pozwalającą na oszczędność kosztów i czasu jest obliczanie, a nie pomiar niektórych wartości krwi. Na przykład poziomy LDL są obliczane przy użyciu zmierzonych poziomów cholesterolu całkowitego, HDL i triglicerydów.
Zatem identyfikacja bezkomórkowych korelatów, które bezpośrednio regulują liczbę limfocytów T CD4(+), może zapewnić dokładną metodę obliczania liczby CD4 ze względu na fizjologiczne znaczenie korelatów. Liczba komórek macierzystych, które dostają się do krwi i mają stać się krążącymi limfocytami T CD4(+), jest określana przez chemokinę CXCL12 i jej receptor CXCR4 ze względu na ich wpływ na poruszanie się. Proces przemieszczania się komórek macierzystych do krwi jest dodatkowo regulowany przez ludzką elastazę leukocytów (HLE(CS)) oraz aktywny inhibitor α(1)proteinazy reagujący z HLE(CS) (α(1)PI, α(1)antytrypsyna , Serpin A1). W chorobie HIV-1 α(1)PI jest inaktywowany w wyniku procesów chorobowych. We wczesnych bezobjawowych kategoriach choroby HIV-1 aktywny α(1)PI był poniżej normy u 100% nieleczonych pacjentów z HIV-1 (mediana = 12 μM,
Ten wzorzec przypisuje się dezaktywacji immunologicznej, a nie niewystarczającej syntezie, dezaktywacji proteolitycznej lub dotlenieniu. Zaobserwowaliśmy, że u osób z HIV-1 z >220 komórek CD4/μl liczba komórek CD4 była skorelowana z poziomem aktywnej α(1)PI (r(2)=0,93, p<0,0001, n=26) i nieaktywny α(1)PI (r(2)=0,91, p<0,0001, n=26). Podawanie α(1)PI osobnikom zakażonym i niezakażonym HIV-1 spowodowało dramatyczny wzrost liczby komórek CD4, co sugeruje, że α(1)PI uczestniczy w regulacji liczby limfocytów T CD4(+) we krwi. Przy stymulacji cała ślina zawiera wystarczającą ilość wysięku surowiczego (osocze zawierające materiał białkowy, który przechodzi przez ściany naczyń krwionośnych do śliny), aby umożliwić pomiar aktywnego α(1)PI, a korelacja tego pomiaru jest dowodem na to, że jest to dokładna metoda obliczania CD4 liczy. Krótko mówiąc, sialogogue, jak guma do żucia lub kwas cytrynowy, stymulują wysięk surowicy do śliny całej jamy ustnej. Po stymulacji wysięku surowicy, aktywność α(1)PI surowicy w ślinie mierzy się jego zdolnością do hamowania aktywności elastazy.
Elastaza trzustkowa świńska (PPE) jest łatwo dostępnym, niedrogim źródłem elastazy. PPE wiąże się z α(1)PI, tworząc kompleks jeden do jednego, który zapobiega rozszczepianiu przez PPE jego specyficznych substratów, z których jednym jest peptyd kolorymetryczny , sukcynylo-L-Ala-L-Ala-L-Ala-p-nitroanilid (SA(3) ND). Inkubacja śliny z nasycającym stężeniem PPE przez 10 minut w temperaturze pokojowej umożliwia wiązanie PPE do wszystkich aktywnych α(1)PI w ślinie. Uzyskane hamowanie PPE przez aktywny α(1)PI można zmierzyć przez dodanie substratu PPE SA(3)NA.

Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (Saliva)

IOV87952 INVBIO 20T/kit 46.8 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-20tests Accu test 20 tests 283.2 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-40tests Accu test 40 tests 385.2 EUR

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

GEN-402-25tests All test 25 tests 292.8 EUR

Salbutamol (SAL) Rapid Test Kit

abx092060-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

Melamine (MEL) Rapid Test Kit

abx092057-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092043-50tests Abbexa 50 tests 410.4 EUR

NOVATest IgG/IgM Antibody Rapid Test Kit (NOVA Test)

UNCOV-40 Atlas Link Technology 40 Tests 115 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092065-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092067-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Clenbuterol (CLE) Rapid Test Kit

abx092058-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Ractopamine (RAC) Rapid Test Kit

abx092059-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Tetracycline (TCs) Rapid Test Kit

abx092063-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

Sulfonamides (Sas) Rapid Test Kit

abx092064-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Brucella Antibody Rapid Test Kit

abx092069-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

Ciprofloxacin (CPFX) Rapid Test Kit

abx092066-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

NOVATest Antigen Rapid Test Kit (For Single Use) (NOVA Test)

nCov-500-01 Atlas Link Technology 1T 162 EUR

Procalcitonin rapid test (Colloidal Gold)

abx095264-80Units Abbexa 80 Units 1144.8 EUR

Cow Brucella Antibody Rapid Test Kit

abx092071-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Kit

UNCOV-20 UnScience 20T/kit 186 EUR

Goat Brucella Antibody Rapid Test Kit

abx092070-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

Chlamydia Rapid Test Device (Swab/Urine)

173-8537306 Abbott 20 Tests/Kit 300 EUR

Pig Parvovirus Antibody Rapid Test Kit

abx092074-50tests Abbexa 50 tests 385.2 EUR

Aflatoxin Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092054-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

Dynamiker Monkeypox Virus Ag Rapid Test

DNK-2114-1 Dynamiker Biotechnology 20 tests 702 EUR

TruStrip RDT Testosterone Rapid Test cards, 10/pk

1880-RDT-10 Alpha Diagnostics 1 pk Ask for price

Quinolones Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092046-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092040-50tests Abbexa 50 tests 326.4 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092042-50tests Abbexa 50 tests 360 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092051-50tests Abbexa 50 tests 493.2 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092056-50tests Abbexa 50 tests 510 EUR

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

CoV2Ag-1 UnScience 1T 9.6 EUR

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

CoV2Ag-25 UnScience 25T/kit 42 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092047-50tests Abbexa 50 tests 661.2 EUR

Tetracycline Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092048-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

Fetal Fibronectin rapid test (Colloidal Gold)

abx095261-80Units Abbexa 80 Units 1863.6 EUR

Human Echovirus (ECHO) IgM Rapid Test Kit

abx092093-20tests Abbexa 20 tests 326.4 EUR

Human Toxoplasma (TOX) IgG Rapid Test Kit

abx092098-20tests Abbexa 20 tests 260.4 EUR

Deoxynivalenol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092052-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

Deoxynivalenol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092053-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092045-50tests Abbexa 50 tests 427.2 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092055-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092050-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

Panbio™ COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

ICO-T402 Abbott 25 Tests/Kit 264 EUR

NOVATest Antigen Rapid Kit (NOVA Test)

nCov-500 Atlas Link Technology 20 Tests 162 EUR

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device

41FK10 Abbott 25 Tests/Kit 115.2 EUR

Human Rubella Virus (RV) IgG Rapid Test Kit

abx092097-20tests Abbexa 20 tests 260.4 EUR

Human Rabies Virus (HRV) IgG Rapid Test Kit

abx092100-20tests Abbexa 20 tests 410.4 EUR

Malachite Green Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092041-10tests Abbexa 10 tests 360 EUR

Human Hantavirus (HV) IgM / IgG Rapid Test Kit

abx092094-20tests Abbexa 20 tests 326.4 EUR

Human Hepatitis A Virus IgG Rapid Test Kit

abx092012-25tests Abbexa 25 tests 510 EUR

Influenza Rapid Test Control Pack (3 X 1.5mL)

KZMC033 Zeptometrix 3 X 1.5mL 59 EUR

Rotavirus Rapid Test Control Pack (2 X 1.5mL)

KZMC036 Zeptometrix 2 X 1.5mL 59 EUR

Human Enterovirus 71 (EV71) IgM Rapid Test Kit

abx092091-20tests Abbexa 20 tests 410.4 EUR

Adenovirus Rapid Test Control Pack (2 X 1.5mL)

KZMC035 Zeptometrix 2 X 1.5mL 59 EUR

TruStrip RDT Rat IgG Rapid Test cards, 10/pk

6420-RDT-10 Alpha Diagnostics 1 Pk 205.2 EUR

TruStrip RDT Rat IgG Rapid Test cards, 25/pk

6420-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Pig IgG Rapid Test cards, 10/pk

9020-RDT-10 Alpha Diagnostics 1 Pk 205.2 EUR

TruStrip RDT Pig IgG Rapid Test cards, 25/pk

9020-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Goat IgG Rapid Test cards, 10/pk

7520-RDT-10 Alpha Diagnostics 1 Pk 205.2 EUR

TruStrip RDT Goat IgG Rapid Test cards, 25/pk

7520-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

Cattle and Goat Hydatid Antibody Rapid Test Kit

abx092072-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

Human Helicobacter Pylori (HP) IgG Rapid Test Kit

abx092090-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

9901-NCOV-03G Roche Diagnostics 25 Tests/Kit 112.8 EUR

Phenylethanolamine A Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092044-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

TruStrip RDT Human IgG Rapid test cards, 10/pk

20007-1-RDT Alpha Diagnostics 1 Pk 205.2 EUR

TruStrip RDT Human IgG Rapid test cards, 25/pk

20007-1-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Llama IgG Rapid test cards, 10/pk

20030-RDT-10 Alpha Diagnostics 1 Pk 205.2 EUR

TruStrip RDT Llama IgG Rapid test cards, 25/pk

20030-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Sheep IgG Rapid Test cards, 10/pk

7620-RDT-10 Alpha Diagnostics 1 Pk 205.2 EUR

TruStrip RDT Sheep IgG Rapid Test cards, 25/pk

7620-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Camel IgG Rapid test cards, 10/pk

7820-RDT-10 Alpha Diagnostics 1 Pk 205.2 EUR

TruStrip RDT Camel IgG Rapid test cards, 25/pk

7820-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Mouse IgG Rapid Test cards, 10/pk

6320-RDT-10 Alpha Diagnostics 1 Pk 205.2 EUR

TruStrip RDT Mouse IgG Rapid Test cards, 25/pk

6320-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

Human Chlamydia Pneumoniae (CP) IgG Rapid Test Kit

abx092079-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Human Chlamydia Pneumoniae (CP) IgM Rapid Test Kit

abx092080-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Furaltadone Metabolite Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092035-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

TruStrip RDT Monkey IgG Rapid Test cards, 10/pk

7050-RDT-10 Alpha Diagnostics 1 Pk 205.2 EUR

TruStrip RDT Monkey IgG Rapid Test cards, 25/pk

7050-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Rabbit IgG Rapid Test cards, 10/pk

6520-RDT-10 Alpha Diagnostics 1 Pk 205.2 EUR

TruStrip RDT Rabbit IgG Rapid Test cards, 25/pk

6520-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

Furazolidone Metabolite Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092036-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Human Mycoplasma Pneumoniae (MP) IgG Rapid Test Kit

abx092081-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Human Mycoplasma Pneumoniae (MP) IgM Rapid Test Kit

abx092082-20tests Abbexa 20 tests 309.6 EUR

Nitrofurazone Metabolite Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092038-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasal)

41FK11 Abbott 25 Tests/Kit 128 EUR

Human Hepatitis A Virus (HAV) IgM Rapid Test Kit

abx092085-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

Human Hepatitis E Virus (HEV) IgG Rapid Test Kit

abx092088-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

Human Hepatitis E Virus (HEV) IgM Rapid Test Kit

abx092089-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

Human Rotavirus group A (Rota A) Rapid Test Kit

abx092092-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

TruStrip RDT Cat Albumin Rapid test cards, 10/pk

7000-40-RDT-10 Alpha Diagnostics 1 Pk 205.2 EUR

TruStrip RDT Cat Albumin Rapid test cards, 25/pk

7000-40-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Dog Albumin Rapid test cards, 10/pk

7000-50-RDT-10 Alpha Diagnostics 1 Pk 205.2 EUR

TruStrip RDT Dog Albumin Rapid test cards, 25/pk

7000-50-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Chicken IgY Rapid Test cards, 10/pk

6020-RDT-10 Alpha Diagnostics 1 Pk 205.2 EUR

TruStrip RDT Chicken IgY Rapid Test cards, 25/pk

6020-RDT-25 Alpha Diagnostics 1 Pk 351.6 EUR

TruStrip RDT Rat Albumin Rapid Test cards, 10/pk

RDT-5010-RA-10 Alpha Diagnostics 1 Pk 205.2 EUR

TruStrip RDT Pig Albumin Rapid Test cards, 10/pk

RDT-7010-PA-10 Alpha Diagnostics 1 Pk 205.2 EUR
Chociaż liczbę CD4 mierzy się jako objętość krwi (komórki CD4/μl), stężenie α(1)PI w ślinie jest związane ze stężeniem surowicy w ślinie, a nie z objętością śliny, ponieważ jej objętość może się znacznie różnić w ciągu dnia i osoba do osoby. Jednak praktycznie całe białko w ślinie pochodzi z zawartości surowicy, a zawartość białka w ślinie jest mierzalna. Zatem aktywny α(1)PI w ślinie jest obliczany jako stosunek do zawartości białka w ślinie i określany jest jako wskaźnik α(1)PI. Przedstawione tu wyniki pokazują, że wskaźnik α(1)PI zapewnia dokładną i precyzyjną fizjologiczną metodę obliczania liczby CD4.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *