• Prof. dr Peter Bendixen (Yeditepe University, Stanbuł) – kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą
  • Prof. Levan Khetaguri (Shota Rustaveli Theater and Film Georgian State University, Tibilisi) – kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą
  • Prof. Matthias Theodor Vogt (Zittau / Görlitz University of Applied Science) – kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą
  • Prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa) – nauki społeczne, socjologia
  • Dr hab. Stanisław Jędrzejewski (prof. KUL, prof. Akademii Leona Koźmińskiego) – nauki społeczne, medioznawstwo
  • Prof. dr hab. Dorota Ilczuk (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa) – kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą