Terapia zastępcza dla dziedzicznego niedoboru enzymu – ukierunkowana na makrofagi glukocerebrozydaza w chorobie Gauchera.

Choroba Gauchera, najbardziej rozpowszechniona choroba spichrzania sfingolipidów, jest spowodowana niedoborem enzymu glukocerebrozydazy ( glukozyloceramidaza ). Zastąpienie enzymu zostało zaproponowane jako strategia terapeutyczna dla tego zaburzenia w 1966 roku. Aby ocenić skuteczność kliniczną tego podejścia, podaliśmy ukierunkowaną na makrofagi ludzką glukocerebrozydazę łożyskową (60 j.m. na kilogram masy ciała co 2 tygodnie przez 9 do 12 miesięcy) w 12 pacjenci z chorobą Gauchera typu 1, którzy mieli nieuszkodzoną śledzionę. Częstość wlewów zwiększono do raz w tygodniu u dwóch pacjentów (dzieci) podczas części badania, ponieważ mieli klinicznie agresywną chorobę.
Stężenie hemoglobiny wzrosło u wszystkich 12 pacjentów, a liczba płytek krwi u 7. Aktywność kwaśnej fosfatazy w surowicy zmniejszyła się u 10 pacjentów podczas badania, a poziom glukocerebrozydu w osoczu u 9. Objętość śledziony zmniejszyła się u wszystkich pacjentów po sześciu miesiącach leczenia, a wątroba objętość w pięciu. Wczesne oznaki poprawy stanu kośćca zaobserwowano u trzech pacjentów. Infuzje enzymu były dobrze tolerowane i nie wytworzyły się przeciwciała przeciwko egzogennemu enzymowi.

Dożylne podawanie glukocerebrozydazy ukierunkowanej na makrofagi powoduje obiektywną poprawę kliniczną u pacjentów z chorobą Gauchera typu 1. Hematologiczna i trzewna odpowiedź na zastąpienie enzymu rozwija się szybciej niż odpowiedź szkieletowa.

Mutacja beta-glukozydazy 2 powoduje chorobę spichrzania glikolipidów i upośledzenie płodności u mężczyzn.
 • beta-glukozydaza 2 (GBA2) to enzym rezydentny retikulum endoplazmatycznego, który, jak się uważa, odgrywa rolę w metabolizmie koniugatów kwas żółciowy-glukoza.
 • Aby uzyskać wgląd w biologiczną funkcję tego enzymu i jego substratów, wyhodowaliśmy myszy z niedoborem GBA2 i odkryliśmy, że zwierzęta te miały normalny metabolizm kwasów żółciowych. Samce z nokautem wykazywały upośledzoną płodność.
 • Badanie mikroskopowe plemników ujawniło duże okrągłe główki (globozoospermia), nieprawidłowe akrosomy i wadliwą ruchomość. Glikolipidy, zidentyfikowane jako glukozyloceramidy metodą spektrometrii mas, akumulowały się w jądrach, mózgach i wątrobach myszy z nokautem, ale nie powodowały wyraźnych objawów neurologicznych, organomegalii ani skrócenia długości życia. Rekombinowany GBA2 hydrolizowany glukozyloceramid do glukozy i ceramidu; ta sama reakcja katalizowana przez kwas beta-glukozydazy 1 (GBA1) defektu u pacjentów z postacią choroby spichrzania lizosomalnego Gauchera.
 • Wnioskujemy, że GBA2 jest  glukozyloceramidazą ,  której utrata powoduje akumulację glikolipidów i chorobę spichrzania retikulum endoplazmatycznego

Ambroksol poprawia biochemię lizosomów w komórkach choroby Parkinsona związanych z mutacją glukocerebrozydazy.

 • Choroba Gauchera jest spowodowana mutacjami w genie glukocerebrozydazy, który koduje  glukozyloceramidazę hydrolazy lizosomalnej .
 • Pacjenci z chorobą Gauchera i heterozygotycznymi nosicielami mutacji glukocerebrozydazy są narażeni na zwiększone ryzyko rozwoju choroby Parkinsona. Rzeczywiście, mutacje glukocerebrozydazy są najczęstszym czynnikiem ryzyka choroby Parkinsona w populacji ogólnej.
 • Dlatego istnieje pilna potrzeba zrozumienia mechanizmów, dzięki którym mutacje glukocerebrozydazy predysponują do neurodegeneracji, aby ułatwić rozwój nowych metod leczenia.
 • Aby to zbadać, wygenerowaliśmy linie fibroblastów z biopsji skóry pięciu pacjentów z chorobą Gauchera i sześciu heterozygotycznych nosicieli mutacji glukocerebrozydazy z chorobą Parkinsona i bez niej.  Oznaczono  poziomy aktywności białka i enzymu glukozyloceramidazy.
 • Stres oksydacyjny oceniano za pomocą obrazowania pojedynczej komórki dihydroetydyny. Aktywność enzymu glukozyloceramidazy była istotnie zmniejszona w fibroblastach od pacjentów z chorobą Gauchera (mediana 5% kontroli, p = 0,0001) i heterozygotycznych nosicieli mutacji z (mediana 59% kontroli, p = 0,001) i bez (56% kontroli, p = 0,001) Choroba Parkinsona w porównaniu z kontrolą.
 • Poziomy  białka glukozyloceramidazy, oceniane metodą Western blot, były istotnie zmniejszone w fibroblastach z choroby Gauchera (mediana  poziomu glukozyloceramidazy  42% kontroli, P < 0,001) i heterozygotycznych nosicieli mutacji z (mediana 59% kontroli, P < 0,001) i bez (mediana 68% kontroli, P < 0,001) Choroba Parkinsona.
 • Obrazowanie pojedynczych komórek dihydroetydyny wykazało zwiększoną produkcję cytozolowych reaktywnych form tlenu w fibroblastach od pacjentów z chorobą Gauchera (szybkość utleniania dihydroetydyny wzrosła o medianę o 62% w porównaniu do kontroli, P < 0,001) i heterozygotycznych nosicieli mutacji (szybkość utleniania dihydroetydy wzrosła o mediana 68% w porównaniu z kontrolami, P < 0,001) i bez (szybkość utleniania dihydroetydyny wzrosła o medianę o 70% w porównaniu z kontrolami, P < 0,001) Choroba Parkinsona.
 • Postawiliśmy hipotezę, że leczenie molekularnym chlorowodorkiem ambroksolu opiekuńczego poprawiłoby te nieprawidłowości biochemiczne. Leczenie chlorowodorkiem ambroksolu zwiększyło  aktywność glukozyloceramidazy  w fibroblastach ze zdrowych kontroli, choroby Gauchera i heterozygotycznych nosicieli mutacji glukocerebrozydazy z chorobą Parkinsona i bez niej. Było to związane ze znacznym zmniejszeniem szybkości utleniania dihydroetydyny o około 50% (P < 0,05) w fibroblastach z kontroli, chorobie Gauchera i heterozygotycznych nosicielach mutacji z chorobą Parkinsona i bez niej. Podsumowując, mutacje glukocerebrozydazy są związane ze zmniejszeniem  aktywności glukozyloceramidazy  i dowodami na stres oksydacyjny.

Glucosylceramidase

AP79009 SAB 1mg 2640 EUR

Glucosylceramidase

AP79918 SAB 1mg 2640 EUR

Glucosylceramidase

AP83493 SAB 1mg 2640 EUR

Glucosylceramidase

AP83670 SAB 1mg 2640 EUR

Mouse Glucosylceramidase (Gba)

1-CSB-YP009289MO Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Glucosylceramidase (GBA)

1-CSB-EP009289HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Glucosylceramidase (GBA)

1-CSB-EP009289HUb0 Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Glucosylceramidase (GBA)

1-CSB-EP009289HUe1 Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mouse Glucosylceramidase (Gba)

1-CSB-EP009289MO Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Glucosylceramidase (GBA)

1-CSB-BP009289HU(M) Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Pig Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS2883300-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4630 EUR

Pig Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS2883300-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 440 EUR

Pig Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS2883300-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2480 EUR

Pig Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS2883300-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 580 EUR

Mouse Glucosylceramidase ELISA Kit

EK3414 SAB 96 tests 599 EUR

Human Glucosylceramidase ELISA Kit

EK3415 SAB 96 tests 599 EUR

Mouse Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS9427248-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2820 EUR

Mouse Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS9427248-96Tests MyBiosource 96Tests 615 EUR

Human Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS9427249-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2820 EUR

Human Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS9427249-96Tests MyBiosource 96Tests 615 EUR

Mouse Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS763625-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3900 EUR

Mouse Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS763625-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 340 EUR

Mouse Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS763625-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2045 EUR

Mouse Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS763625-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 455 EUR

Human Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS765728-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3900 EUR

Human Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS765728-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 340 EUR

Human Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS765728-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2045 EUR

Human Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS765728-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 455 EUR

Mouse Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS289408-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4080 EUR

Mouse Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS289408-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 390 EUR

Mouse Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS289408-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2220 EUR

Mouse Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS289408-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 520 EUR

Bovine Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS2886339-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4630 EUR

Bovine Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS2886339-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 440 EUR

Bovine Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS2886339-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2480 EUR

Bovine Glucosylceramidase ELISA Kit

MBS2886339-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 580 EUR

Recombinant human Glucosylceramidase

P2611 FN Test 100ug Ask for price

Rat Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E02G0418-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E02G0418-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E02G0418-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E08G0418-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E08G0418-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E08G0418-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E07G0418-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E07G0418-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E07G0418-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E01A13603 BlueGene 96T 700 EUR

Rat Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7253374-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Rat Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7253374-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Rat Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7253374-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Rat Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7253374-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Pig Glucosylceramidase, GBA ELISA Kit

MBS9341003-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Pig Glucosylceramidase, GBA ELISA Kit

MBS9341003-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Pig Glucosylceramidase, GBA ELISA Kit

MBS9341003-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Pig Glucosylceramidase, GBA ELISA Kit

MBS9341003-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Goat Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E01A48512 BlueGene 96T 700 EUR

Goat Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E06G0418-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E06G0418-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E06G0418-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7247199-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Goat Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7247199-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Goat Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7247199-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Goat Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7247199-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Human Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E01A4844 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E01A22343 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Gba/ Glucosylceramidase ELISA Kit

E0580Mo Sunlong 1 Kit 543 EUR

Mouse Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E03G0418-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E03G0418-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E03G0418-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E01G0418-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E01G0418-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E01G0418-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human GBA/ Glucosylceramidase ELISA Kit

E0981Hu Sunlong 1 Kit 515 EUR

Human GBA(Glucosylceramidase) ELISA Kit

EH1616 FN Test 96T 681.12 EUR

Human GBA(Glucosylceramidase) ELISA Kit

EKF58958-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Human GBA(Glucosylceramidase) ELISA Kit

EKF58958-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Human GBA(Glucosylceramidase) ELISA Kit

EKF58958-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Mouse Gba(Glucosylceramidase) ELISA Kit

EKF59079-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Mouse Gba(Glucosylceramidase) ELISA Kit

EKF59079-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Mouse Gba(Glucosylceramidase) ELISA Kit

EKF59079-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Human Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

EKC33834-48T Biomatik Corporation 48T 535.99 EUR

Human Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

EKC33834-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3637.08 EUR

Human Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

EKC33834-96T Biomatik Corporation 96T 765.7 EUR

Human Glucosylceramidase(GBA) Elisa Kit

EK712484 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.26 EUR

Sheep Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E01A100805 BlueGene 96T 700 EUR

Glucosylceramidase beta (GBA) Rabbit mAb

A19057 Abclonal 100μL 213.2 EUR

Human Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

CSB-EL009289HU-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Human Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

1-CSB-EL009289HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Human Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

YLA4175HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Human Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

YLA4175HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Mouse Glucosylceramidase, Gba ELISA KIT

ELI-04732m Nova Lifetech 96tests 736 EUR

Human Glucosylceramidase, GBA ELISA KIT

ELI-04733h Nova Lifetech 96tests 696 EUR

Human Glucosylceramidase,GBA ELISA KIT

E5333Hu-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4122 EUR

Human Glucosylceramidase,GBA ELISA KIT

E5333Hu-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 300 EUR

Human Glucosylceramidase,GBA ELISA KIT

E5333Hu-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2061 EUR

Human Glucosylceramidase,GBA ELISA KIT

E5333Hu-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Mouse Gba(Glucosylceramidase) ELISA Kit

EM0610 FN Test 96T 681.12 EUR

Human Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7200758-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Human Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7200758-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Human Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7200758-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Human Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7200758-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Mouse Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7206378-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Mouse Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7206378-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Mouse Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7206378-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Mouse Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7206378-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Sheep Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7213991-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Sheep Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7213991-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Sheep Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7213991-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Sheep Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7213991-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Human Glucosylceramidase, GBA ELISA Kit

MBS922515-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5575 EUR

Human Glucosylceramidase, GBA ELISA Kit

MBS922515-24StripWellsLIMIT1 MyBiosource 24-Strip-Wells(LIMIT1) 275 EUR

Human Glucosylceramidase, GBA ELISA Kit

MBS922515-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 545 EUR

Human Glucosylceramidase, GBA ELISA Kit

MBS922515-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2920 EUR

Human Glucosylceramidase, GBA ELISA Kit

MBS922515-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Glucosylceramidase beta (GBA) Rabbit pAb

MBS9142490-002mL MyBiosource 0.02mL 200 EUR

Glucosylceramidase beta (GBA) Rabbit pAb

MBS9142490-005mL MyBiosource 0.05mL 255 EUR

Glucosylceramidase beta (GBA) Rabbit pAb

MBS9142490-01mL MyBiosource 0.1mL 345 EUR

Glucosylceramidase beta (GBA) Rabbit pAb

MBS9142490-02mL MyBiosource 0.2mL 545 EUR

Glucosylceramidase beta (GBA) Rabbit pAb

MBS9142490-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 2265 EUR

Human Glucosylceramidase, GBA ELISA Kit

MBS1606248-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3460 EUR

Human Glucosylceramidase, GBA ELISA Kit

MBS1606248-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 285 EUR

Human Glucosylceramidase, GBA ELISA Kit

MBS1606248-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1750 EUR

Human Glucosylceramidase, GBA ELISA Kit

MBS1606248-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 425 EUR

Glucosylceramidase beta (GBA) Rabbit pAb

A16860 Abclonal 1000μL 70.85 EUR

Glucosylceramidase beta (GBA) Rabbit pAb

A8420 Abclonal 200μL 70.85 EUR

Recombinant Pig Glucosylceramidase (GBA)

MBS1387920-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1360 EUR

Recombinant Pig Glucosylceramidase (GBA)

MBS1387920-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 1065 EUR

Recombinant Pig Glucosylceramidase (GBA)

MBS1387920-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1125 EUR

Recombinant Pig Glucosylceramidase (GBA)

MBS1387920-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1245 EUR

Recombinant Pig Glucosylceramidase (GBA)

MBS1387920-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1320 EUR

Rabbit Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E01A31080 BlueGene 96T 700 EUR

Canine Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E01A65943 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E04G0418-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E04G0418-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E04G0418-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Bovine Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E01A83376 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E01A74659 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E09G0418-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E09G0418-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E09G0418-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Bovine Glucosylceramidase, GBA ELISA KIT

ELI-04734b Nova Lifetech 96tests 796 EUR

Monkey Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7235416-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Monkey Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7235416-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Monkey Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7235416-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Monkey Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7235416-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Rabbit Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7210295-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Rabbit Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7210295-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Rabbit Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7210295-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Rabbit Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7210295-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Bovine Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7227987-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Bovine Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7227987-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Bovine Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7227987-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Bovine Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7227987-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Canine Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7250273-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Canine Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7250273-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Canine Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7250273-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Canine Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7250273-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Recombinant Human Glucosylceramidase (GBA)

CSB-YP009289HU Cusabio 11993 mg Ask for price

Recombinant Human Glucosylceramidase(GBA)

AP78035 SAB each Ask for price

Recombinant Mouse Glucosylceramidase(Gba)

AP77337 SAB 1mg 2826 EUR

Recombinant Human Glucosylceramidase(GBA)

AP77526 SAB 1mg 1978 EUR

Recombinant Human Glucosylceramidase(GBA)

AP77587 SAB 1mg 2167 EUR

Recombinant Mouse Glucosylceramidase(Gba)

AP77726 SAB each Ask for price

Recombinant Human Glucosylceramidase (GBA)

MBS7110802-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 345 EUR

Recombinant Human Glucosylceramidase (GBA)

MBS7110802-01mgBaculovirus MyBiosource 0.1mg(Baculovirus) 820 EUR

Recombinant Human Glucosylceramidase (GBA)

MBS7110802-5x01mgBaculovirus MyBiosource 5x0.1mg(Baculovirus) 3480 EUR

Recombinant Human Glucosylceramidase (GBA)

MBS7110860-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 375 EUR

Recombinant Human Glucosylceramidase (GBA)

MBS7110860-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 525 EUR

Recombinant Human Glucosylceramidase (GBA)

MBS7110860-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1550 EUR

Recombinant Human Glucosylceramidase (GBA)

MBS957076-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1355 EUR

Recombinant Human Glucosylceramidase (GBA)

MBS957076-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 260 EUR

Recombinant Human Glucosylceramidase (GBA)

MBS957076-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1120 EUR

Recombinant Human Glucosylceramidase (GBA)

MBS957076-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 410 EUR

Recombinant Human Glucosylceramidase (GBA)

MBS957076-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1315 EUR

Recombinant Mouse Glucosylceramidase (Gba)

MBS955268-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1355 EUR

Recombinant Mouse Glucosylceramidase (Gba)

MBS955268-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 320 EUR

Recombinant Mouse Glucosylceramidase (Gba)

MBS955268-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 360 EUR

Recombinant Mouse Glucosylceramidase (Gba)

MBS955268-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 520 EUR

Recombinant Mouse Glucosylceramidase (Gba)

MBS955268-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 610 EUR

Porcine Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E01A57230 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E01A92100 BlueGene 96T 700 EUR

Porcine Glucosylceramidase,GBA ELISA KIT

ELI-04735p Nova Lifetech 96tests 796 EUR

Human Glucosylceramidase Protein, His Tag

GLE-H52H3 ACROBIOSYSTEMS 20ug 6890.8 EUR

Porcine Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7204694-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Porcine Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7204694-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Porcine Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7204694-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Porcine Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7204694-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Chicken Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7247751-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Chicken Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7247751-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Chicken Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7247751-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Chicken Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7247751-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Recombinant Bovine Glucosylceramidase (GBA)

MBS1347263-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1360 EUR

Recombinant Bovine Glucosylceramidase (GBA)

MBS1347263-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 1065 EUR

Recombinant Bovine Glucosylceramidase (GBA)

MBS1347263-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1125 EUR

Recombinant Bovine Glucosylceramidase (GBA)

MBS1347263-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1245 EUR

Recombinant Bovine Glucosylceramidase (GBA)

MBS1347263-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1320 EUR

Human Glucosylceramidase, GBA GENLISA ELISA

KBH5333 Krishgen 1 x 96 wells 286 EUR

Guinea Pig Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E01A39793 BlueGene 96T 700 EUR

Guinea pig Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E05G0418-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Guinea pig Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E05G0418-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Guinea pig Glucosylceramidase(GBA) ELISA kit

E05G0418-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Guinea pig Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7223382-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Guinea pig Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7223382-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Guinea pig Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7223382-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Guinea pig Glucosylceramidase (GBA) ELISA Kit

MBS7223382-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

GBA Antibody / Lysosomal acid glucosylceramidase

F54518-0.05ML NSJ Bioreagents 0.05 ml 140.25 EUR

Leczenie ambroksolem znacząco zwiększa  aktywność glukozyloceramidazy  i zmniejsza markery stresu oksydacyjnego w komórkach noszących mutacje glukocerebrozydazy. Proponujemy dalsze badania chlorowodorku ambroksolu jako potencjalnego leczenia choroby Parkinsona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *