Recenzenci zewnętrzni

  • Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja (Uniwersytet Opolski) – nauki humanistyczne, historia sztuki
  • Prof. Ivars Bērziņš (Latvian Culture Academy, Ryga) – kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą
  • Prof. Milena Dragićević-Šešić (University of Arts, Belgrad) – kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą
  • Prof. dr hab. Bożena Mierzejewska (Fordham University, Nowy Jork) – nauki o komunikacji, zarządzanie mediami
  • Prof. dr hab. Stanisława Sokołowska (Uniwersytet Opolski) – organizacja i zarządzanie, ekonomia
  • Dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska, prof. UO (Uniwersytet Opolski)