Nanocząstki jako potężne narzędzia do przekraczania bariery krew-mózg

Bariera krew-mózg (BBB) ​​jest uważana za ważną barierę ochronną w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Bariera jest tworzona głównie przez komórki śródbłonka (EC) połączone różnymi połączeniami, takimi jak połączenia ścisłe (TJ), połączenia szczelinowe i połączenia przylegające. Wspólnie stanowią one intensywną barierę dla przenikania różnych substancji do mózgu , selektywnie pozwalając małym cząsteczkom przejść przez ruch bierny, ale powstrzymując duże, takie jak peptydy i białka, aby przejść przez mózg.

Stąd niektóre cząsteczki selektywnie przenoszą się przez BBB aktywnymi drogami poprzez transcytozę. BBB tworzy również barierę przed neurotoksynami oraz czynnikami chorobotwórczymi. Chociaż różne zaburzenia OUN, takie jak choroba Alzheimera (AD) i choroba Parkinsona (PD), mogą utrudniać integralność granicy. Niemniej jednak BBB działa jako bariera w leczeniu zaburzeń OUN, ponieważ uniemożliwia lekom dotarcie do celu w OUN. W ostatnich latach do przenoszenia środków chemioterapeutycznych do substancji mózgowych stosowano różne strategie, w tym zakłócenie osmotyczne BBB lub chemiczną modyfikację leków.

Obecnie nanocząstki (NP) są wykorzystywane jako skuteczne i nieinwazyjne narzędzie do dostarczania leków i diagnozowania zaburzeń OUN.

W niniejszym przeglądzie omówiono strukturalną charakterystykę BBB, bezpieczne przejścia przez BBB oraz związek zmian barierowych z różnymi zaburzeniami OUN. Na koniec badamy różne postępy w dostarczaniu leków, diagnozowaniu, obrazowaniu i leczeniu zaburzeń OUN przy użyciu nanocząstek.

 • Częstość występowania chorób naczyń mózgowych wzrasta wraz z wiekiem, narażając osoby starsze na większe ryzyko demencji. Naczyniowe zaburzenia poznawcze (VCI) obejmują spektrum deficytów poznawczych od łagodnych zaburzeń poznawczych do demencji.
 • VCI i jej najcięższa postać, otępienie naczyniowe (VaD), stają się poważnym problemem zdrowia publicznego na całym świecie. Ponieważ podejmowane są coraz większe wysiłki w celu zrozumienia VCI i VaD w modelach zwierzęcych i ludziach, aktywnie bada się patogenezę choroby.
 • Postuluje się, że przewlekła hipoperfuzja mózgu (CCH) jest główną przyczyną VCI. CCH aktywuje kaskadę uszkodzeń molekularnych i komórkowych, które prowadzą do rozpadu bariery krew-mózg (BBB) ​​i neurodegeneracji.
 • BBB ściśle reguluje ruch substancji między krwią a mózgiem, regulując w ten sposób mikrośrodowisko w miąższu mózgu. Tutaj zilustrujemy, w jaki sposób uszkodzenie BBB jest przyczyną patogenezy VCI poprzez zwiększoną aktywację szlaków związanych z ekscytotoksycznością, stresem oksydacyjnym, zapaleniem i metaloproteinazami macierzy, które prowadzą do dalszego uszkodzenia okołonaczyniowego, nacieku leukocytów i zmian istoty białej w mózgu.
 • Zatem uszkodzenie BBB wywołane przez CCH może zapoczątkować i przyczynić się do błędnego koła, powodując postępujące zmiany neuropatologiczne VCI w mózgu . Ten przegląd przedstawia mechanizmy molekularne i komórkowe, które rządzą rozpadem BBB podczas CCH i podkreśla dowody kliniczne w identyfikacji zagrożonych VCI pacjentów

Badania, które angażują pacjentów w zespół badawczy, są często wspierane przez granty z różnych organizacji, aw niektórych przypadkach główni badacze (kontrolujący finansowanie grantów) zapewniają partnerom pacjentów rekompensatę (lub płatność) za ich wkład.

Zauważyliśmy jednak lukę w zasobach, które identyfikują i usuwają bariery w wynagradzaniu partnerów pacjentów (bez względu na wielkość, stopień lub długość ich zaangażowania). W tym artykule przedstawiamy przemyślenia i doświadczenia związane z barierami w wynagradzaniu partnerów pacjentów, aby pomóc osobom zidentyfikować i znaleźć rozwiązania tych przeszkód. Opierając się na naszych doświadczeniach jako osób żyjących z przewlekłymi schorzeniami i będących partnerami pacjentów, oraz tych, którzy są badaczami, którzy angażują partnerów pacjentów, zidentyfikowaliśmy osiem barier w wynagradzaniu partnerów pacjentów.

 

Omawiamy każdą z tych barier: brak świadomości na temat partnerstwa pacjentów, nieelastyczność instytucjonalną, wytyczne dotyczące polityki od sponsorów, wynagrodzenie niepriorytetowe w budżetach badawczych, niezdecydowanie przywódców przed stworzeniem nowego systemu,kultura zespołów badawczych, z góry przyjęte przekonania na temat umiejętności i zdolności partnerów pacjentów oraz oczekiwania wobec partnerów pacjentów. Pokazujemy te bariery na przykładach z życia wziętych i oferujemy kilka rozwiązań. Aby dalej zademonstrować te bariery, prosimy czytelników o zastanowienie się nad niektórymi scenariuszami, które przedstawiają realistyczne sytuacje równoległe do tych, z którymi borykają się pacjenci partnerzy. Intencją jest zilustrowanie, poprzez empatię lub postawienie się w sytuacji kogoś innego, w jaki sposób wszyscy moglibyśmy zrobić lepiej w odniesieniu do barier instytucjonalnych związanych z wynagradzaniem partnera pacjenta. Na koniec wydajemy wezwanie do działania w celu dzielenia się zasobami i identyfikowania działań mających na celu pokonanie tych barier, z których stworzymy internetowe repozytorium zasobów.

Toksyczność deoksyniwalenolu (DON) u zdrowych ludzi i zwierząt została szeroko zbadana.

Nie wiadomo jednak, czy DON o naturalnej niskiej dawce jest bez skazy w niezdrowych warunkach, zwłaszcza w przypadku uszkodzenia jelit. Zakażenie enterotoksynogenną  Escherichia coli  (ETEC) jest klasycznym modelem uszkodzenia jelit. W tym badaniu zbadaliśmy wpływ niskiej dawki DON na uszkodzenie jelit wywołane infekcją ETEC i mechanizm leżący u podstaw prosiąt, myszy i jednowarstwowych komórek IPEC-J2.

Wyniki wykazały, że w grupie eksperymentalnej zaobserwowano znaczne spowolnienie wzrostu, ciężką biegunkę i uszkodzenie jelit, namnażanie się i translokację bakterii (niska dawka DON, 0,75 mg/kg w paszy dla prosiąt i 1 mg/kg masy ciała dla myszy ). , w połączeniu z infekcją ETEC). Tymczasem u zwierząt i jednowarstwowych komórek IPEC-J2 zaobserwowano bardziej agresywne zapalenie jelit i dysfunkcję bariery. Wyższe poziomy ekspresji inflamasomu NLRP3 i LC3B zaobserwowano w jelicie czczym i IPEC-J2 w grupie eksperymentalnej.

Neptune 1000ul barrier tip

BT1000.96 Biotix 8 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 300ul barrier tip

BT300 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 100ul barrier tip

BT100 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 200ul barrier tip

BT200 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 1000-1250ul barrier tip

BT1250 Biotix 8 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 10ul barrier tip

BT10 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 20ul barrier tip

BT20 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 10ul extended length barrier tip

BT10XLS3 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune Barrier tip 10ul Extended Length Filter Tip

BT10XL Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Graduated tip 300 uL fine end bulk NEPTUNE

DD713042 Scientific Laboratory Supplies PK1000 21.09 EUR

10 XL Non-Sterile Low Retention Tips

SLS5232 Scientific Laboratory Supplies PK1000 21.2 EUR

Optifit Tip 10-1000uL Single Tray Low Retention

PIP2138 Scientific Laboratory Supplies PK960 82.08 EUR

Olympus 2.0ml Microtubes, Low Retention

24-283LR Genesee Scientific Box of 250 Tubes/Unit 12.2 EUR

Olympus 0.6ml Microtube, Clear, Low Retention

24-272LR Genesee Scientific Box of 500 Tubes/Unit 19.08 EUR

Olympus 1.7ml Microtube, Clear, Low Retention

24-282LR Genesee Scientific Box of 250 Tubes/Unit 10.99 EUR

Neptune Assay Diluent

MBS258388-100mL MyBiosource 100mL 160 EUR

Neptune Assay Diluent

MBS258388-1L MyBiosource 1L 355 EUR

Neptune Assay Diluent

MBS258388-500mL MyBiosource 500mL 305 EUR

Neptune Assay Diluent

MBS258388-5x1L MyBiosource 5x1L 1485 EUR

Neptune Sample Diluent

MBS258380-100mL MyBiosource 100mL 160 EUR

Neptune Sample Diluent

MBS258380-1L MyBiosource 1L 350 EUR

Neptune Sample Diluent

MBS258380-500mL MyBiosource 500mL 295 EUR

Neptune Sample Diluent

MBS258380-5x1L MyBiosource 5x1L 1450 EUR

Optifit Tip 0.1-10uL Single Tray Low Retention

PIP2132 Scientific Laboratory Supplies PK960 85.5 EUR

Optifit Tip 0.5-200uL Single Tray Low Retention

PIP2134 Scientific Laboratory Supplies PK960 78.66 EUR

Optifit Tip 5-350uL Single Tray Low Retention

PIP2136 Scientific Laboratory Supplies PK960 79.8 EUR

200ul Non-Sterile Low Retention Tips - PK1000

SLE5236 Scientific Laboratory Supplies PK1000 32.4 EUR

Sartorius Optifit tip low retention 5-300ul refill

LHL790352 Scientific Laboratory Supplies EACH 63.84 EUR

10ul Low Retention Filter Tip, Universal Fit,96/Rack

LC4101-960 GenDepot 960/CS 165.6 EUR

20ul Low Retention Filter Tip, Universal Fit,96/Rack

LC4103-960 GenDepot 960/CS 165.6 EUR

Neptune™ Assay Diluent

626 Immunochemistry 100 mL 57.25 EUR

Neptune™ Assay Diluent

627 Immunochemistry 500 mL 239 EUR

Neptune™ Assay Diluent

628 Immunochemistry 1 L 306 EUR

Filter tip NEPTUNE BT10E

DD713002 Scientific Laboratory Supplies PK960 116.28 EUR

200ul Low Retention Filter Tip, Universal Fit,96/Rack

LC4104-960 GenDepot 960/CS 165.6 EUR

300ul Low Retention Filter Tip, Universal Fit,96/Rack

LC4105-960 GenDepot 960/CS 181.2 EUR

1000ul Low Retention Filter Tip, Universal Fit,96/Rack

LC4106-960 GenDepot 960/CS 170.4 EUR

10ul Low Retention Filter Tip, Gilson Type Fit,96/Rack

LC4100-960 GenDepot 960/CS 181.2 EUR

Optifit Tip 50-1200uL Single Tray Low Retention Extended

PIP2140 Scientific Laboratory Supplies PK960 104.88 EUR

Neptune Assay Diluent-AD3

KF17349 Neuromics 500 ml 292.8 EUR

ELISA NEPTUNE ASSAY DILUENT

MBS238293-100mL MyBiosource 100mL 235 EUR

ELISA NEPTUNE ASSAY DILUENT

MBS238293-5x100mL MyBiosource 5x100mL 885 EUR

ELISA NEPTUNE ASSAY DILUENT

MBS239230-500mL MyBiosource 500mL 525 EUR

ELISA NEPTUNE ASSAY DILUENT

MBS239230-5x500mL MyBiosource 5x500mL 2185 EUR

ELISA NEPTUNE ASSAY DILUENT

MBS239231-1L MyBiosource 1L 720 EUR

ELISA NEPTUNE ASSAY DILUENT

MBS239231-5x1L MyBiosource 5x1L 3125 EUR

Sartorius Optifit tip low retention 50-1200ul single tray

LHL791200 Scientific Laboratory Supplies EACH 90.06 EUR

Neptune Sample Diluent-SD3

KF17354 Neuromics 500 ml 292.8 EUR

ELISA NEPTUNE BUFFER Reagent

GWB-Q00221 GenWay Biotech 100 ml Ask for price

ELISA NEPTUNE BUFFER Reagent

GWB-Q00222 GenWay Biotech 500 ml Ask for price

ELISA NEPTUNE BUFFER Reagent

GWB-Q00223 GenWay Biotech 1000 ml Ask for price

ELISA NEPTUNE SAMPLE DILUENT

MBS239307-100mL MyBiosource 100mL 210 EUR

ELISA NEPTUNE SAMPLE DILUENT

MBS239307-5x100mL MyBiosource 5x100mL 770 EUR

Neptune Blocking Buffer-BB2

KF17338 Neuromics 500 ml 292.8 EUR

NEPTUNE SAMPLE DILUENT Reagent

GWB-Q00234 GenWay Biotech 100 ml Ask for price

NEPTUNE SAMPLE DILUENT Reagent

GWB-Q00235 GenWay Biotech 1000 ml Ask for price

NEPTUNE SAMPLE DILUENT Reagent

GWB-Q00236 GenWay Biotech 500 ml Ask for price

Sterile DNase/RNase-free Low Retention Filtered Pipette Tip

AI1000R7 Abclonal 1000μL Ask for price

Sterile DNase/RNase-free Low Retention Filtered Pipette Tip

AI100R2 Abclonal 100μL Ask for price

Sterile DNase/RNase-free Low Retention Filtered Pipette Tip

AI10R7 Abclonal 10μL Ask for price

Sterile DNase/RNase-free Low Retention Filtered Pipette Tip

AI200R4 Abclonal 200μL Ask for price

Sterile DNase/RNase-free Low Retention Filtered Pipette Tip

AI20R2 Abclonal 20μL Ask for price

AutoMATE™ Pipette tips, racked 96 well, 1000ul Low Retention, 16/cs

MP96-T1000-LR Benchmark Scientific each 274.38 EUR

AutoMATE™ Pipette tips, racked 96 well, 20ul Low Retention, 24/cs

MP96-T20-LR Benchmark Scientific each 304.98 EUR

AutoMATE™ Pipette tips, racked 96 well, 200ul Low Retention, 24/cs

MP96-T200-LR Benchmark Scientific each 280.5 EUR

10ul Extened Length Low Retention Filter Tip, Universal Fit,96/Rack

LC4102-960 GenDepot 960/CS 165.6 EUR

Sterile DNase/RNase-free Long Low Retention Filtered Pipette Tip

AI10R8 Abclonal 10μL Ask for price

Neptune Block ELISA Blocking Buffer

MBS258384-100mL MyBiosource 100mL 160 EUR

Neptune Block ELISA Blocking Buffer

MBS258384-1L MyBiosource 1L 380 EUR

Neptune Block ELISA Blocking Buffer

MBS258384-500mL MyBiosource 500mL 260 EUR

Neptune Block ELISA Blocking Buffer

MBS258384-5x1L MyBiosource 5x1L 1595 EUR

AutoMATE™ STERILE Pipette tips, racked 96 well, 1000ul Filtered, Low Retention, 16/cs

MP96-T1000-LRFS Benchmark Scientific each 304.98 EUR

AutoMATE™ STERILE Pipette tips, racked 96 well, 20ul Filtered, Low Retention, 24/cs

MP96-T20-LRFS Benchmark Scientific each 427.38 EUR

AutoMATE™ STERILE Pipette tips, racked 96 well, 200ul Filtered, Low Retention, 24/cs

MP96-T200-LRFS Benchmark Scientific each 427.38 EUR

Universal 10µl pipet tip, BULK, clear, low retention, RNase, DNase, and Pyrogen free, sterilized, 1,000 pcs/pk

4101-11pk ACTGene each 88.8 EUR

Universal 200µl pipet tip, BULK, clear, low retention, RNase, DNase, and Pyrogen free, sterilized, 1,000 pcs/pk

4120-11pk ACTGene each 88.8 EUR

Universal 1ml pipet tip, BULK, clear, low retention, RNase, DNase, and Pyrogen free, sterilized, 1,000 pcs/pk

4198-11pk ACTGene each 110.4 EUR

Purite Neptune Ultimate Annual Consumable Pack - EACH

WAT1104 Scientific Laboratory Supplies EACH 2039.85 EUR

Neptune HRP Conjugate Stabilizer, Non-Mammalian 1X

MBS258398-100mL MyBiosource 100mL 170 EUR

Neptune HRP Conjugate Stabilizer, Non-Mammalian 1X

MBS258398-1L MyBiosource 1L 300 EUR

Neptune HRP Conjugate Stabilizer, Non-Mammalian 1X

MBS258398-500mL MyBiosource 500mL 205 EUR

Neptune HRP Conjugate Stabilizer, Non-Mammalian 1X

MBS258398-5x1L MyBiosource 5x1L 1220 EUR

OOSA11206-1L - ELISA NEPTUNE BUFFER Accessory Reagent

OOSA11206-1L Aviva Systems Biology 1000ml 749 EUR

Universal 10µl pipet tip, BULK, clear, low retention, RNase, DNase, and Pyrogen free, sterilized, 1,000 pcs/pk, 60 pks/cs

4101-11cs ACTGene each 1340.4 EUR

Universal 200µl pipet tip, BULK, clear, low retention, RNase, DNase, and Pyrogen free, sterilized, 1,000 pcs/pk, 20 pks/cs

4120-11cs ACTGene each 493.2 EUR

Universal 1ml pipet tip, BULK, clear, low retention, RNase, DNase, and Pyrogen free, sterilized, 1,000 pcs/pk, 6 pks/cs

4198 ACTGene 11cs 181.4 EUR

Universal 1ml pipet tip, BULK, clear, low retention, RNase, DNase, and Pyrogen free, sterilized, 1,000 pcs/pk, 6 pks/cs

4198-11cs ACTGene each 310.8 EUR

OOSA09562-100ML - ELISA NEPTUNE BUFFER Accessory Reagent

OOSA09562-100ML Aviva Systems Biology 100ml 169 EUR

OOSA11205-500ML - ELISA NEPTUNE BUFFER Accessory Reagent

OOSA11205-500ML Aviva Systems Biology 500ml 519 EUR

OOSA11220-100ML - NEPTUNE SAMPLE DILUENT Accessory Reagent

OOSA11220-100ML Aviva Systems Biology 100ml 139 EUR

Graduated tip 1000uL fine tip in refill ESP NEPTUNE - PK960

DD712160B Scientific Laboratory Supplies PK960 43.2 EUR

TIPS, 20UL NAT GRAD LOW BIND BARRIER IN HINGED RACKS,S,BK,960/3840

4136 CORNING 960/pk 409.2 EUR

TIPS, 100UL NAT GRAD LOW BIND BARRIER IN HINGED RACKS,S,BK,960/3840

4137 CORNING 960/pk 409.2 EUR

TIPS, 200UL NAT GRAD LOW BIND BARRIER IN HINGED RACKS,S,BK,960/3840

4138 CORNING 960/pk 409.2 EUR

TIPS, 200UL NAT GRAD LOW BIND BARRIER IN HINGED RACKS,S,BK,768/3072

4139 CORNING 768/pk 409.2 EUR

Rer1 (untagged ORF) - Rat RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae) (Rer1), (10 ug)

RN208842 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

TIPS, 10UL EXT LENGTH NAT GRAD LOW BIND BARRIER IN HINGED RACKS,960/3840

4135 CORNING 960/pk 409.2 EUR

KDEL | Endoplasmic reticulum retention signal

AS13-2665 Agrisera AB 50 µg (1 mg/ml) 376 EUR

Rer1 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae) (Rer1), (10 ug)

RR208842 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Retrofit of Gen 1 Cryo-EM Pucks to include magnets for retention

M-CEMG1RF-MAG MiTeGen 1 SERVICE 27 EUR

HDEL | Endoplasmic reticulum retention signal (clone 2E7)

AS10-683 Agrisera AB 100 µg 439 EUR

HDEL | Endoplasmic reticulum retention signal (clone 2E7)

AS10-683-25 Agrisera AB 25 µg 223 EUR

Lenti ORF clone of Rer1 (mGFP-tagged ORF) - Rat RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae) (Rer1), (10 ug)

RR208842L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Kdelr2 (untagged ORF) - Rat KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 2 (Kdelr2), (10 ug)

RN205044 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Kdelr1 (untagged ORF) - Rat KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 1 (Kdelr1), (10 ug)

RN205178 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Kdelr3 (untagged ORF) - Rat KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 3 (Kdelr3), (10 ug)

RN215636 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Rer1 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae) (Rer1), (10 ug)

RR208842L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ART 10: barrier: sterile

PIP2148 Scientific Laboratory Supplies PK4800 670.95 EUR

Kdelr3 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 3 (Kdelr3), (10 ug)

RR215636 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Kdelr1 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 1 (Kdelr1), (10 ug)

RR205178 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Kdelr2 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 2 (Kdelr2), (10 ug)

RR205044 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Rer1 (GFP-tagged) - Mouse RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S

MG201928 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, Rer1 (GFP-tagged) - Mouse RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae) (Rer1), 200ul, >10^7 TU/mL

MR201928L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, RER1 (mGFP-tagged) - Human RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae) (RER1), 200ul, >10^7 TU/mL

RC200545L2V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, RER1 (mGFP-tagged) - Human RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae) (RER1), 200ul, >10^7 TU/mL

RC200545L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, RER1 (Myc-DDK tagged) - Human RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae) (RER1), 200ul, >10^7 TU/mL

RC200545L1V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, RER1 (Myc-DDK tagged) - Human RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae) (RER1), 200ul, >10^7 TU/mL

RC200545L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Rer1 (GFP-tagged ORF) - Rat RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae) (Rer1), 200ul, >10^7 TU/mL

RR208842L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Rer1 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae) (Rer1), 200ul, >10^7 TU/mL

RR208842L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

KDEL Endoplasmic Reticulum Protein Retention Receptor 2 (KDELR2) Antibody

20-abx133035 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

KDEL Endoplasmic Reticulum Protein Retention Receptor 2 (KDELR2) Antibody

abx028251-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

KDEL Endoplasmic Reticulum Protein Retention Receptor 2 (KDELR2) Antibody

abx028251-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

KDEL Endoplasmic Reticulum Protein Retention Receptor 3 (KDELR3) Antibody

20-abx325868 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

KDEL Endoplasmic Reticulum Protein Retention Receptor 2 (KDELR2) Antibody

20-abx329427 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

KDEL Endoplasmic Reticulum Protein Retention Receptor 3 (KDELR3) Antibody

abx325868-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

KDEL Endoplasmic Reticulum Protein Retention Receptor 3 (KDELR3) Antibody

abx325868-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

ART 10: barrier: sterile - PK4800

PIP2098 Scientific Laboratory Supplies PK4800 880.2 EUR

Lenti ORF particles, Rer1 (Myc-DDK-tagged) - Mouse RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae) (Rer1), 200ul, >10^7 TU/mL

MR201928L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF clone of Kdelr3 (mGFP-tagged ORF) - Rat KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 3 (Kdelr3), (10 ug)

RR215636L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Kdelr1 (mGFP-tagged ORF) - Rat KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 1 (Kdelr1), (10 ug)

RR205178L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Kdelr2 (mGFP-tagged ORF) - Rat KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 2 (Kdelr2), (10 ug)

RR205044L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

RER1 (untagged)-Human RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae) (RER1)

SC126789 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Kdelr3 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 3 (Kdelr3), (10 ug)

RR215636L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Kdelr1 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 1 (Kdelr1), (10 ug)

RR205178L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Kdelr2 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 2 (Kdelr2), (10 ug)

RR205044L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Rer1 (untagged) - Mouse RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae) (Rer1), (10ug)

MC205824 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

RER1 (GFP-tagged) - Human RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae) (RER1)

RG200545 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, KDELR1 (mGFP-tagged) - Human KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 1 (KDELR1), 200ul, >10^

RC205880L2V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, KDELR1 (mGFP-tagged) - Human KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 1 (KDELR1), 200ul, >10^

RC205880L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Kdelr3 (GFP-tagged) - Mouse KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 3 (Kdelr3), 200ul, >10^7

MR202340L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Kdelr1 (GFP-tagged) - Mouse KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 1 (Kdelr1), 200ul, >10^7

MR202316L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Kdelr2 (GFP-tagged) - Mouse KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 2 (Kdelr2), 200ul, >10^7

MR202320L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Kdelr3 (GFP-tagged ORF) - Rat KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 3 (Kdelr3), 200ul, >10

RR215636L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Kdelr1 (GFP-tagged ORF) - Rat KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 1 (Kdelr1), 200ul, >10

RR205178L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Kdelr2 (GFP-tagged ORF) - Rat KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 2 (Kdelr2), 200ul, >10

RR205044L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Po leczeniu inhibitorami NLRP3 lub kaspazy1 nadmierne zapalenie jelit, a nie dysfunkcja bariery w grupie eksperymentalnej były ograniczone. Nokaut LC3B za pośrednictwem CRISPR-Cas9 łagodził zapalenie jelit i dysfunkcję bariery, a także hamował inflammasom NLRP3. Podsumowując, niska dawka DON nasila zapalenie jelit i dysfunkcję bariery wywołaną przez infekcję ETEC poprzez aktywację makroautofagii i inflamasomu NLRP3.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *